placeholder image to represent content

Kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses

Quiz by Elmer Lumague

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod na rebolusyon ang tumutukoy sa mabilisang pagbabago ng isang institusyon o lipunan?

  Industriyal

  Pangkaisipan

  Siyentipiko

  Pangkabuhayan

  30s
 • Q2

  Sinong Pilosopo ang tahasang tumuligsa sa absolutong monarkiyang nararanasan sa France noong 1700? 

  Francis Marie Arouet

  Thomas Hobbes 

  Baron de Montesquieu

  John Locke

  30s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na akda ang naging daan sa paglaganap ng Rebolusyong Pangkaisipan sa iba't ibang bahagi ng mundo?

  Encarta Encyclopedia

  British Encycloprdia

  28-Volume Encyclopedia

  Merriam Encyclopedia

  30s
 • Q4

  Ano ang tawag sa pamahalaang pinamumunuan ng isang hari?

  Monarkiya

   Imperyo

  Shogunato

  Diktaturya 

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod na akda ang humihingi na bigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga kababaihan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay?

  The Social Contrat

  Encyclopedia

  A vindictum of the Rights of Women 

  The Spirit of the Laws

  30s
 • Q6

  Anong kulungan ang sumisimbolo sa hindi makatarungang pamamalakad ng monarkiya sa France?

  Paris

  Marselle

  Bastile

  Burgundy

  30s
 • Q7

  Sinong hari ng France ang sobrang maluho at magarbo sa kaniyang pamumuno kahit ang kaniyang mga nasasakupan ay naghihirap ng lubusan?

  Louis XIV

  Louis III

    Louis XVI

  Louis XV

  30s
 • Q8

  Anong instrumento ang ginamit sa pagpapatupad ng parusang kamatayan sa panahon ng kaguluhan sa Pranses?

     Guillotine

  Electric Chair 

  Gas Chamber

  Lethal Injection

  30s
 • Q9

  Alin sa sumusunod na batas ang ipinatupad ng bansang Britanya na naglalayong madagdagan ang buwis ng pamahalaan noong 1765?

  Declaration Act

  Republic Act 

     Stamp Act

  Boston Tea Act

  30s
 • Q10

  Saan ginanap ang Oath of the Tennis Court kung saan inilunsad ang National Assembly na naglikha ng First Constitution of France? 

  Buckingham Palace

  Palace of Elysee

  Palace of Versailles

  Luxembourg Palace

  30s
 • Q11

  Ano ang tawag sa pangkat ng tao na naniniwala at nagpapalaganap ng kaisipang pang-ekonomiya? 

      Physiocrats

  Nobles

  Technocrats

  Aristocrats

  30s
 • Q12

  Sinong manananggol ang sumulat ng Declaration of Independence na nagpahayag ng kasarinlan ng Amerika? 

  Francois Marie Arouet

  Thomas Jefferson

  Baron de Montesquieu

  Jean Jacques Rosseau

  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan sa usaping pang-ekonomiko?

     pagpapatayo ng ospital, pagpapagawa ng tulay at kalsada

  panatilihin ang kaayusan ng lipunan at pamahalaan

  pagbibigay proteksyon sa mamamayan

  paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan

  30s
 • Q14

  Sinong pilosopo ang sumikat noong panahon ng Rebolusyong pangkaisipan dahil sa pagsulat niya ng mga akda na may temang kasaysayan, pilosopiya, politika at drama gaya ng Candide at Zaire?

  Francois Marie Aroute 

  Thomas Hobbes

  John Locke

  Jean Jacques Rosseau

  30s
 • Q15

  Anong Pangkat ng tao ang kabilang sa pangalawang antas ng lipunan sa France?

  clergy

   commoner

  untouchable

  nobility 

  30s

Teachers give this quiz to your class