placeholder image to represent content

kennisvragen Perspectief H.3 Nieuw Begin

Quiz by Michael Buijkx

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Hoe heet het bijbelboek over de schepping?
  Torah
  Genesis
  Big Bang theorie
  Koran
  300s
  Edit
  Delete
 • Q2
  In welk jaar begint de islamitische jaartelling - volgens 'onze' manier van schrijven?
  622 na Christus
  5781
  622 voor Christus
  1441
  300s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Welke religie heeft géén startpunt voor hun jaartelling?
  Islam
  Christendom
  hindoeisme
  Jodendom
  300s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Wat wordt er herdacht op Rosj Hasjana
  vertrek van de profeet Mohammed van Medina naar Mekka
  Joods Nieuwjaar
  vertrek van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina
  Grote Verzoendag
  300s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Wat is de betekenis van het blazen op de ramshoorn?
  het begin van Jom Kippoer
  het begin van de 10 dagen van rouw en verdriet
  het begin van de 10 dagen van inkeer en berouw
  het oefenen voor het concert op Jom Kippoer
  300s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Wie is de hoofdrol in het belangrijkste geboorteverhaal van de joodse religie?
  Jezus
  Mohammed
  Abraham
  Mozes
  300s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Bij een pasgeboren baby worden de woorden van de AZAN ingefluisterd. Wat is daarvan de betekenis?
  het geloof in één God die de grootste is en dat Mohammed zijn profeet is.
  geen van deze antwoorden is juist.
  het geloof in één profeet die de grootste is
  het geloof in één God die de grootste is en zijn zoon Jezus Christus.
  300s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Bij welke religies wordt een jongetje besneden als geboorteritueel?
  islam en jodendom
  Jodendom en Christendom
  islam en hindoeisme
  Islam en Christendom
  300s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Wat is er kenmerkend aan Chinees Nieuwjaar?
  oliebollen
  tafel gedekt met dingen die met een 's ' beginnen
  drakedansen
  vuurwerkverbod
  300s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Wat wordt er herdacht op Jom Kippoer
  Joods Nieuwjaaar
  vertrek van de profeet Mohammed van Mekka naar Medina
  Grote Verzoendag
  geboorte van Johannes de Doper
  300s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Bij welke religie wordt als geboorteritueel het hoofdhaar van de baby afgeschoren?
  hindoeisme
  Christendom
  Islam
  Jodendom
  300s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Bij welk water is een bedevaartsplek ontstaan omdat het heel bijzonder was dat juist dáár water beschikbaar was?
  Ganges
  Zamzambron
  Lourdes
  Jordaan
  300s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Bij welk water is een bedevaartsplek ontstaan omdat mensen daar het liefst na hun dood gecremeerd worden?
  Zamzambron
  Ganges
  Jordaan
  Lourdes
  300s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Bij welke religie komt 'bekering' weinig voor en hoor je erbij omdat je moeder er ook bij hoort?
  Jodendom
  Atheisme
  Islam
  Christendom
  300s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Hoe kun je je bekeren tot de Islam?
  Door de mitswot uit te spreken: "Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn profeet"
  Door de ramadan uit te spreken: "Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn profeet"
  Dat kan eigenlijk niet, je bent nou eenmaal moslim als je moeder het ook is.
  Door de shahada uit te spreken: "Er is geen God behalve Allah en Mohammed is zijn profeet"
  300s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Hoe kan het dat de Bijbel begint met twee verschillende scheppingsverhalen?
  Ze zijn in een andere tijd en omstandigheden geschreven MAAR ze willen beide hetzelfde vertellen over God.
  Ze zijn in een andere tijd en omstandigheden geschreven EN ze willen iets anders vertellen over God.
  Hoezo? Er is maar één scheppingsverhaal in de Bijbel dat begint met "in den beginne" en eindigt met "Adam en Eva"
  Ze zijn beide in dezelfde tijd en omstandigheden geschreven MAAR ze willen iets anders vertellen over God.
  300s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Wat heeft koning Nebukadnezar van Babylon te maken met het Bijbels scheppinglied?
  Hij had de joden weggevoerd naar zijn rijk want hij was geinteresseerd in hun geloof en bang voor de wraak van hun God. Ze vertelden hem toen dit verhaal zodat hij hoop kon putten dat God zijn rijk zou redden.
  Hij had de joden weggevoerd naar zijn rijk en hun geloof verboden; ze vertelden dit verhaal stiekem aan elkaar om hoop te putten dat hun God hen opnieuw zou redden.
  Helemaal niets natuurlijk, hij was niet eens Christen.
  Helemaal niets natuurlijk, hij was niet eens Jood.
  300s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Wat is de eerste zin van Genesis in het Hebreeuws?
  In den beginne schiep God Adam en Eva.
  beren-shit.
  Bereshit bara Elohim
  Allahoe Akbar
  300s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Van de theorieën uit 3,7 neemt er één een tussenpositie in. Welke?
  'Intelligent Design' tussen schepping enerzijds en evolutie anderzijds.
  schepping tussen 'Intelligent Design' enerzijds en evolutie anderzijds.
  evolutie tussen schepping enerzijds en 'Intelligent Design' anderzijds.
  schepping tussen 'Big Bang' enerzijds en 'oerknal' anderzijds.
  300s
  Edit
  Delete
 • Q20
  De ontdekkingen van Charles Darwin in de 19e eeuw waren baanbrekend voor de evolutietheorie. Wat heeft hij NIET gezegd?
  De mens en de mensaap hebben gemeenschappelijke voorouders
  survival of the fittest: degenen die zich het beste aanpasten, overleven
  De mens is ontstaan volgens de evolutietheorie
  survival of the fittest: alleen de sterksten moeten overleven.
  300s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class