placeholder image to represent content

khởi động a10

Quiz by Nguyễn An Nhật

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Để áp dụng (Apply Themes) cho một tập tin em chọn?
  Tab Design
  Tab Insert
  Tab Page Layout
  Tab Home
  20s
 • Q2
  Để thiết kế chủ đề(Themes), màu nền (page color), đường viền(Page Border) cho tập tin em chọn
  Tab Insert
  Tab References
  Tab Design
  Tab Home
  20s
 • Q3
  Để định dạng đường viên (Margin), Xoay trang giấy (Orentation) em chọn thẻ nào?
  Tab Page Layout
  Tab References
  Tab Design
  Tab Home
  20s
 • Q4
  Backgroud Color là gì?
  Thiết lập màu cho chữ
  Thay đổi màu cho chủ đề
  Thay đổi màu cho bảng
  Thiết lập màu nền cho trang giấy
  20s
 • Q5
  Để định dạng màu nền cho trang giấy em chọn
  Page boder
  Page color
  Page layout
  Design
  20s
 • Q6
  Để định dạng đường viền cho trang giấy em chọn
  Design
  Page layout
  Page color
  Page border
  20s
 • Q7
  Themes Color là gì?
  Thiết lập màu nền cho trang giấy
  Thay đổi màu cho chủ đề
  Thiết lập màu cho chữ
  Thay đổi màu cho bảng
  20s
 • Q8
  Để căn lề cho tập tin là Top, Bottom, left, right: 2cm em chọn
  Margin
  Size
  Orientation
  Column
  20s
 • Q9
  Để ngắt văn bản thành các phần em chọn
  Column
  Margin
  Size
  Break
  20s
 • Q10
  Để có thể thực hiện công việc sau: Trang 1 em xoay ngang còn tất cả trang còn lại em xoay dọc em cần làm gì trước?
  Cần phải ngắt trang (Page Break) ở 1 vị trí bất kỳ trên trang 1 trước
  Cần phải ngắt phần (Section Break) 1 vị trí bất kỳ trên trang 1 trước
  Không cần làm gì cũng thực hiện được công việc trên.
  20s
 • Q11
  Page Color và Background Color có phải yêu cầu cùng thực hiện 1 công việc không
  Đúng
  Sai
  20s
 • Q12
  HEADER/FOOTER LÀ GÌ?
  LÀ PHẦN VĂN BẢN Ở ĐẦU TRANG
  LÀ PHẦN VĂN BẢN ĐƯỢC ĐỊNH DẠNG MỚI
  LÀ PHẦN VĂN BẢN Ở CUỐI TRANG
  LÀ PHẦN VĂN BẢN ĐƯỢC CHÈN Ở ĐẦU TRANG VÀ CUỐI TRANG CỦA CÁC TRANG CỦA VĂN BẢN
  20s
 • Q13
  MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐẶT LỀ LÀ GÌ?
  ĐỂ CANH GIỮA CÁC DÒNG VĂN BẢN TRONG TRANG
  ĐỂ XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC CẠNH GIẤY KHI IN VĂN BẢN
  ĐỂ THAY ĐỔI HƯỚNG CỦA VĂN BẢN TRÊN TRANG
  ĐỂ ĐỔI LOẠI MÁY IN
  20s
 • Q14
  ĐỂ THIẾT LẬP SỐ TRANG EM CHỌN THẺ NÀO SAU ĐÂY?
  DESIGN
  PAGE LAYOUT
  HOME
  INSERT
  20s
 • Q15
  Trong Word 2013, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:
  View - Drop Cap
  Format - Drop Cap
  Insert - Drop Cap
  Edit - Drop Cap
  20s

Teachers give this quiz to your class