placeholder image to represent content

Kommuner och landsting

Quiz by Mikael Bruér

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1
  Hur många kommuner finns det i Sverige?
  290
  291
  345
  349
  30s
 • Q2
  Vad menas med "kommunalt självbestämmande"?
  Att kommunstyrelsen bestämmer över kommunen.
  Att riksdagen inte bestämmer över kommunerna.
  Att kommunen har rätt att stifta egna lagar.
  Att kommunerna har stor politisk frihet i många frågor.
  30s
 • Q3
  Kommunerna har många saker de måste göra. Vilken är inte en sådan?
  Socialtjänst
  Kulturverksamhet
  Skola
  Omsorg
  30s
 • Q4
  Vad heter högsta beslutande organ i kommunerna?
  Kommunstyrelse
  Nämnd
  Kommunalråd
  Kommunfullmäktige
  30s
 • Q5
  Vilka är högsta ansvariga för att politiska beslut verkställs?
  Kommunalråd
  Nämnd
  Kommunfullmäktige
  Kommunstyrelsen
  30s
 • Q6
  Vilka genomför de politiska besluten i en kommun?
  Förvaltningarna
  Lärarna
  Kommunfullmäktige
  Kommunstyrelsen
  30s
 • Q7
  Vad är kommunens största inkomstkälla?
  Grundskolan
  Statsbidrag
  Affärsverksamhet
  Kommunalskatten
  30s
 • Q8
  Vad gör nämnderna?
  De hjälper kommunstyrelsen.
  De är politiskt ansvariga för olika områden.
  De kontrollerar förvaltningen.
  De fattar beslut om skolan
  30s
 • Q9
  En person som är heltidsanställd politiker i en kommun och leder kommunen
  Kommunchef
  Enhetschef
  Kommunalråd
  Förvaltningschef
  30s
 • Q10
  Vad heter landstingens högstabeslutande organ?
  Landstingsdirektör
  Landstingsråd
  Landstingsfullmäktige
  Landstingsnämnd
  30s
 • Q11
  Område för statens administration på regional nivå.
  Region
  Länsstyrelse
  Landsting
  Län
  30s

Teachers give this quiz to your class