placeholder image to represent content

Kommuner och landsting

Quiz by Mikael Bruér

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1
  Hur många kommuner finns det i Sverige?
  290
  291
  345
  349
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Vad menas med "kommunalt självbestämmande"?
  Att kommunstyrelsen bestämmer över kommunen.
  Att riksdagen inte bestämmer över kommunerna.
  Att kommunen har rätt att stifta egna lagar.
  Att kommunerna har stor politisk frihet i många frågor.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Kommunerna har många saker de måste göra. Vilken är inte en sådan?
  Socialtjänst
  Kulturverksamhet
  Skola
  Omsorg
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Vad heter högsta beslutande organ i kommunerna?
  Kommunstyrelse
  Nämnd
  Kommunalråd
  Kommunfullmäktige
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Vilka är högsta ansvariga för att politiska beslut verkställs?
  Kommunalråd
  Nämnd
  Kommunfullmäktige
  Kommunstyrelsen
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Vilka genomför de politiska besluten i en kommun?
  Förvaltningarna
  Lärarna
  Kommunfullmäktige
  Kommunstyrelsen
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Vad är kommunens största inkomstkälla?
  Grundskolan
  Statsbidrag
  Affärsverksamhet
  Kommunalskatten
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Vad gör nämnderna?
  De hjälper kommunstyrelsen.
  De är politiskt ansvariga för olika områden.
  De kontrollerar förvaltningen.
  De fattar beslut om skolan
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  En person som är heltidsanställd politiker i en kommun och leder kommunen
  Kommunchef
  Enhetschef
  Kommunalråd
  Förvaltningschef
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Vad heter landstingens högstabeslutande organ?
  Landstingsdirektör
  Landstingsråd
  Landstingsfullmäktige
  Landstingsnämnd
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Område för statens administration på regional nivå.
  Region
  Länsstyrelse
  Landsting
  Län
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class