placeholder image to represent content

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Filipino

Quiz by PRECIOUS LADICA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  “Sa pagkawala ni Susing, itinatanong ni Digo kay Ploning na maririninig na siya ng Diyos. Sapagkat, pinaniniwalaan nang lubusan ng mga Cuyunon na may iisang Diyos na gumagabay at tumutulong sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano.” Hango sa pelikulang “Ploning”

  Anong kaugalian ng mga Cuyunon ang ipinapakita sa pahayag na ito?

  Pagiging relihiyoso ng mga Cuyunon

  Pagiging matapat ng mga Cuyunon

  Pagiging matiisin ng mga Cuyunon

  Pagiging marespeto ng mga Cuyunon

  30s
 • Q2

  “Ang puso ay parang paminta. Buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba” ay halimba ng anong kulturang popular?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q3

  Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang isinasaalang sa epektibong komunikasyon. Pagbasehan ang SPEAKING model ni Dell Hymes. 

  Gusto ni Juliana na magpatulong sa proyekto kaya kinausap niya si Deo sa paraang makukumbinsi niya ang kaibigan .

  Ends

  Norms

  Act sequence

  Keys

  60s
 • Q4

  Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng iba’t ibang pag- aaral sa mga Anyo ng Di- berbal na Komunikasyon.

  Mabilis ang pagkapaliwanag ni Jalo sa kanyang pag- uulat kaya hindi ito lubos maunawaan ng kanyang mga kamag- aral.

  Oculesics

   Vocalics

  Anger

  Kinesics

  60s
 • Q5

  May ilang ponemang segmental ang Alpabetong Filipino?

  Users enter free text
  Type an Answer
  60s
 • Q6

  Tukuyin kung alin sa mga sumusunod na mga salik  ang dapat at hindi dapat isaalang- alang sa pagbuo ng pahayag na tesis, 

  Users sort answers between categories
  Sorting
  120s
 • Q7

  Ayon sa pag- aaral ni Albert Mehrabian, 7% lang daw ng komunikasyon ang nanggagaling sa mga salitang binibigkas.

  true
  false
  True or False
  120s
 • Q8

  Ang proxemics ay pag- aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo. Tukuyin ang relasyon ng nag- uusap base sa kanilang layo sa isa't isa.

  Users link answers
  Linking
  120s
 • Q9

  Ang Act sequence ay bahagi ng  SPEAKING Model ni Dell Hymes. Tukuyin ang pagkakasunod ng mga pangyayari kung paano mangyaya sa networking.

  Users link answers
  Linking
  60s
 • Q10

  Tukuyin ang magkapares.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
 • Q11

  Kahalagahan ng wika sa lipunan

  Napakahalaga

  Hindi mahalaga

  Mahalaga

  60s

Teachers give this quiz to your class