placeholder image to represent content

KONKOMFIL PAGSUSULIT BLG. 2 CRIM 2F

Quiz by Ederlinda Aguirre

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Nagmula sa salitang Latin na "Communicare" na ang kahulugan ay

  Paghahatid ng Kaalaman

  Pakikipag-Usap

  Lahat ng Nabanggit

  Pagbibigay ng Opinyon

  30s
 • Q2

  Ito ay proseso ng pag-unawa at pagbabahagi ng kaalaman.

  Komunikasyon

  Tugon

  Tagatanggap

  Layunin

  30s
 • Q3

  May kakayahang hindi dapat na makalimutan sa mabisang komunikasyon

  Tungkulin

  Lahat ng nabanggit

  Kakayahang linggwistika at kakayahang komonikatibo

  Layunin

  30s
 • Q4

  Ayon kay_____________ ang komunikasyon ay nakabatay sa prinsipyo at layunin .

  Dell Hymes

  Marques

  Steven Beebe

  Gordon Wells

  30s
 • Q5

  Ito ang tungkulin ng wika sa pakikiramay, pagpuri, pagsang-ayon, pahayag, paglibak, paninisi, at pagsalungat

  Pagkontrolsakilos o gawing iba

  (ControllingFunction)

  Pagbabahagi ng Damdamin (Sharing Your Feelings)

  Pagbibigayo pagkuhang impormasyon

  (GettingFactual Information)

  Tungkulinng Komunikasyon

   (Function of Communication)

  30s
 • Q6

  Ito ang tungkulin ng wika sa

  Pag-uulat,pagpapaliwanag,pagtukoy,pagtatanong,pagsagot

  Pagbabahagi ng Damdamin (Sharing Your Feelings)

  Tungkulinng Komunikasyon

   (Function of Communication)

  Pagkontrolsakilos o gawing iba

  (ControllingFunction)

   Pagbibigayo pagkuhang impormasyon

  (GettingFactual Information)

  30s
 • Q7

  Ito ang tungkulin ng wika sa

  Pagkukwento,pagsasadula,pagsasataopaghula

  Tungkulinng Komunikasyon

   (Function of Communication)

  Pagkontrolsakilos o gawing iba

  (ControllingFunction)

  Pagbabahagi ng Damdamin (Sharing Your Feelings)

  Pangangalapat Paglikha

  (Imagining/Creating Function)

  30s
 • Q8

  Ito ang tungkulin ng wika sa

  Pagbati, pagpapakilala, pagbibiro, pasasalamat, paghingi ng paumanhin.

  Pagbabahagi ng Damdamin (Sharing Your Feelings)

  Pagkontrolsakilos o gawing iba

  (ControllingFunction)

   Pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagkakaroon ng interaksyon sa kapwa

  (RitualizingFunction)

  Tungkulinng Komunikasyon

   (Function of Communication)

  30s
 • Q9

  Tumutukoy ito sa tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe.

  Daluyan

  Tugon/Fidbak

  Tagatanggap

  Nagpapadala/sender

  30s
 • Q10

  Tumutukoy ito sa  ideya o salitang nabuo na ipapadala sa kausap. 

  Mensahe

  Tagatanggap

  Tugon/Fidbak

  Daluyan

  30s
 • Q11

  Ito ang namamagitan o pinagdadaanan ng mensahe .

  Tagatanggap

  Tugon/Fidbak

   Daluyan

  Mensahe

  30s
 • Q12

  Siya ang nagdedecode ng mensaheng ipinadala ng kanyang kausap. Ang pagbibigay pakahulugan sa mensaheng ipinadala ay nakasalalay sa kanyang pag-unawa.

  Mensahe

  Tugon/Fidbak

   Daluyan 

  Tagatanggap

  30s
 • Q13

  Dito nakatuon kung naging mabisa ang pagpapadala ng mensahe sa kanyang kausap sapagkat ito ang magiging sukatan ng siklo ng komunikasyon.

  Tagatanggap 

  Tugon/Fidbak

   Daluyan 

  Mensahe

  30s
 • Q14

  Katatagpuan sa salita o pangungusap mismo. Kadalasan itong nakapokus sakonotasyon at denotasyon.

  Sikolohihikal na sagabal

  Pisikal na Sagabal

  Pisiyolohikal na sagabal

  Semantikang sagabal

  30s
 • Q15

  Pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng kinagawiang kultura na maaaring magbunga ng misinterpretasvon sa kahulugan ng mga mensahe.

   Sikolohihikal na sagabal

  Semantikang sagabal

  Pisiyolohikal na sagabal

  Pisikal na Sagabal

  30s

Teachers give this quiz to your class