placeholder image to represent content

KONKOMFIL: PAGSUSULIT BLG. 4

Quiz by Marlene Valles

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pangunahing gawain ng isang mananaliksik o mag-aaral upang maisagawa ang tungkuling makapangalap ng mahahalagang impormasyon para sa isinasagawang pag-aaral

  Pakikinig

  Pagbabasa

  Pagsusulat

  30s
 • Q2

  Ang mga impormasyon na kinailangan upang mapatatag ang paninindigan ng isang pag-aaral o pananaliksik ay madaling kalapin dahil na rin sa mga naglipanang sanggunian sa silid-aklat at maging sa internet

  Pagbabasa para sa Asignatura

  Pagbabasa para Pag-unawa

  Pagbabasa para sa Iba`t Ibang Layunin

  30s
 • Q3

  Sa ganitong uri ng pagbabasa, ang mananaliksik o mag- aaral ay naglalayong maunawan nang buong buo ang teksto at mga impormasyong nakapaloob dito.

  Pagbabasa para sa Iba`t Ibang Layunin

  Pagbabasa para Pag-unawa

  Pagbabasa para sa Asignatura

  30s
 • Q4

  Bago isagawa ang pagbabasa, mahalaga na mailatag muna ng mga mag-aaral o mananaliksik kung ano ba ang kanilang nais na mangyari matapos ang isasagawang pag-aaral o pananaliksik.

  Pagbabasa para Pag-unawa

  Pagbabasa para sa Iba`t Ibang Layunin

  Pagbabasa para sa Asignatura

  30s
 • Q5

  Pamamamaraan ng pag-uulit ng salita ng iba sa kanilang mga akda gamit ang sariling pananalita ng nagsasagawa ng pagbubuod

  Synthesis

  Pagbabasa

  Pagbubuod

  30s
 • Q6

  Kinasasangkutan ng paglalangkap ng sariling pananaw ng mag-aaral ang ideya na ibinibigay ng orihinal na may-akada ng teksto 

  Synthesis

  Pagbabasa

  Pagbubuod

  30s
 • Q7

  Masinsinang pagbabasa sa isang mahalagang punto na may malaking maitutulong sa pananaliksik.

  Pagsisiyasat

  Pagtutuon ng pansin

  Paghahanap ng mga kaganapan

  30s
 • Q8

  Isang istilo ng pagbabasa na kung saan ang layunin ay maghanap ng mga tiyak na kaganapan o detalye na bumubuo sa isang pangyayari.

  Sanligan

  Paghahanap ng mga kaganapan

  Pagtutuon ng pansin

  30s
 • Q9

  Tumutukoy sa pagsusuri sa nilalaman ng teksto o indek upang malaman kung ang aklat ay naglalaman ng mga espisipikong impormasyon na nais mong malaman o mga impormasyong malaki ang maitutulong sa iyo.

  Sanligan

  Pagsisiyasat

  Pagtutuon ng pansin

  30s
 • Q10

  Sa ganitong istilo, ang mag-aaral o mananaliksik ay nangangailangan ng karagdagang teksto upang makita ang kabuuan ng isang larawan

  Sanligan

  Paghahanap ng mga kaganapan

  Pagtutuon ng pansin

  30s

Teachers give this quiz to your class