placeholder image to represent content

Konsepto ng Pag-unlad/Sektor ng Agrikultura

Quiz by Marose Lopez

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ang dalawa sa pangunahing pinoprodyus ng sektor ng agrikultura.
  pagkain at hilaw na materyales
  lahat ng nabanggit
  trabaho at negosyo
  makabagong teknolohiya at inobasyon
  30s
 • Q2
  Ang sub-sektor ng agrikultura na nakatutulong sa pag-supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain
  pangingisda
  paggugubat
  paghahayupan
  paghahalaman
  30s
 • Q3
  Uri ng pangingisda na nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo.
  municipal fishing
  aquaculture
  commercial fishing
  wala sa nabanggit
  30s
 • Q4
  Dalawang uri ng paghahayupan.
  livestock ang poultry
  karne at gulay
  prutas at gulay
  paglalata at pagpreserba
  30s
 • Q5
  Ito ay isang agham, sining at gawain ng pagpoprodyus ng pagkain at hilaw na mga produkto, na tumutugon sa pangangailangan ng tao.
  ekonomiks
  industria
  Agrikultura
  paglilingkod
  30s
 • Q6
  Tumutukoy sa pangkalahatang sukat ng kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahahalagang aspekto ng kaunlarang pantao.
  Department of Trade and Industry o DTI
  Per Capita Income o PCI
  Human Development Index o HDI
  Gross Domestic Product o GDP
  30s
 • Q7
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI palatandaan ng Pag-unlad at Pagsulong ng bansa?
  Sapat na mga lingkurang panlipunan
  Kasaganaan at Kasarinlan
  Daynamikong kaayusang panlipunan
  Karahasan at Kaguluhan
  30s
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tradisyunal na pananaw ng kaunlaran.
  Ang pag-unlad ay dapat na kumatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan.
  Dapat na ituon ang pansin sa iba’t ibang pangangailangan at nagbabagong hangarin ng mga tao.
  Binigyang-diin ang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita (pagtaas ng kita).
  Ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapauunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito.
  30s
 • Q9
  Sa anong bahagi ng 2017 nagkaroon ng pinakamataas na paglago sa kita ng bansa?
  Question Image
  1st Quarter
  2nd Quarter
  3rd Quarter
  4th Quarter
  30s
 • Q10
  Sa anong bahagi ng 2017 nagkaroon ng pinakamababang paglago sa kita ng bansa?
  Question Image
  4th Quarter
  1st Quarter
  2nd Quarter
  3rd Quarter
  30s
 • Q11
  Ano ang pangkalahatang ipinapahiwatig ng graph tungkol sa ekonomiya ng bansa?
  Question Image
  Tuloy-tuloy ang naging pagtaas ng GDP sa taong 2017.
  Nabawasan ang bilang ng mahihirap na Pilipino noong 2017.
  Naging matagumpay ang pamahalaan sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa.
  Bahagyang humina ang paglago ng ekonomiya sa pagtatapos ng 2017.
  30s
 • Q12
  Bilang isang mag-aaral, ano ang maari mong gawin upang makatulong paunlarin ang ekonomiya?
  Tangkilikin ang mga produktong gawang Pilipino.
  Maging mapagmasid sa mga nagyayari sa lipunan.
  Lahat ng nabanggit.
  Maging aktibo sa pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran.
  30s
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod ang nakakatulong upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa na maari mong gawin bilang konsyumer?
  Pagbili ng mga pekeng produkto
  Pagbili sa mga tindahang dayuhan
  Pagbili ng mga kalakal na smuggled
  Pagbili ng mga produktong Pilipino mula sa cottage industry
  30s
 • Q14
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa sektor ng ekonomiya?
  Impormal na sektor
  Industriya
  Paglilingkod
  Agrikultura
  30s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod na salaysay ang pinakawasto tungkol sa pambansang kaunlaran?
  Lahat ng mamamayang Pilipino ay may mga tungkuling dapat gampanan upang makamit ang pambansang kaunlaran.
  Malabo nang makamit ng Pilipinas ang pambansang kaunlaran.
  Ang kaunlaran ay nakasalalay sa mga dayuhang bansa tulad ng US at China.
  Tungkulin lamang ng pamahalaan ang pambansang kaunlarin.
  30s

Teachers give this quiz to your class