placeholder image to represent content

KONSEPTO NG PANANALIKSIK

Quiz by Ana Marie Cris Deimos Regala

Grade 11/12
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Philippines Curriculum: SHS Applied Track Subjects

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 11/12
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Philippines Curriculum: SHS Applied Track Subjects

F11PT – IVcd – 89

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Anong termino ang tumutukoy sa pangangalap ng impormasyon galing sa iba’t ibang hanguan sa pamamaraang impormatibo at obhetibo?

  D. teoritikal

  C. Pananaliksik

  B. konseptuwal

  A. empirikal

  20s
  F11PT – IVcd – 89
 • Q2

  Anong katangian ng pananaliksik ang nagsasaad na ang kongklusyon ay kailangang nakabatay sa mga nakalap na mga datos mula sa tunay na naranasan at/o naobserbahan ng mananaliksik?

  A. empirikal

  C. makatotohanan

  D. obhetibo

  B. impormatibo

  20s
  F11PT – IVcd – 89
 • Q3

  Sa pagbuo ng teoritikal na balangkas, ano ang kadalasang pinagbabatayan ng pananaliksik?

  B. legalidad

  A. balangkas

  C. prinsipyo

  D. Teorya

  20s
  F11PT – IVcd – 89
 • Q4

  Anong balangkas ang nag-uugnay sa paksa, layunin ng pag-aaral, rebyu sa mga kaugnay na literatura, metodolohiya, at ang magiging kongklusyon ng pananaliksik?

  A.  konseptuwal 

  C. ordinal

  D. ordinal

  B.  teoritikal

  20s
  F11PT – IVcd – 89
 • Q5

  Anong balangkas ang naglalaman ng mga konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral sa isinagawa na siyang pangunahing tema at panuntunan sa pagsisiyasat?

  A.  konseptuwal

  B. teoritikal                

  D. pinal

  C.  ordinal

  20s
  F11PT – IVcd – 89

Teachers give this quiz to your class