placeholder image to represent content

KUIZ PSIKOLOGI DAKWAH 1

Quiz by Siti Syarah

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Psikologi adalah
  Tingkahlaku manusia
  Kehormatan diri
  Sesuatu suruhan
  Panduan hidup
  15s
 • Q2
  Menurut Jamaluddin Kafie (1993) psikologi dakwah ialah ............
  Ilmu komunikasi bagi memudahkan pergaulan
  Membahaskan tentang segala aktiviti kehidupan manusia
  Menyeru ke arah kehidupan lebih baik
  Pembicaraan metode dakwah yang menggabungkan antara ilmu psikologi dan dakwah.
  15s
 • Q3
  Menerbitkan buku The Dilemma of Moslem Psychologist (1979)
  Uthman Najati
  Al-Kindi
  Ibnu Sina
  Malik Badri
  15s
 • Q4
  Psikologi muslim yang pertama cuba menerapkan terapi muzik dalam perubatan
  Malik Badri
  Al-Tabari
  Al-Ghazali
  Al-Kindi
  15s
 • Q5
  Merupakan tokoh yang terawal membuka rumah sakit mental (psikiatri) di Kota Baghdad
  Al-Ghazali
  Al-Razi
  Al-Tabari
  Al-Kindi
  15s
 • Q6
  Terdapat hukum Islam yang berubah mengikut keadaan dan suasana kerana Islam ada konsep ijtihad dan hijrah. Keadaan ini merujuk kepada
  Berubah-ubah dan bergerak
  Membuka ufuk fikiran
  Cantik
  Jelas dan nyata
  15s
 • Q7
  Berlembut-lembut boleh menarik perhatian orang kerana ia menyenangkan hati.
  Menjinakkan
  Mengemukakan alasan
  Mudah
  Jelas dan nyata
  15s
 • Q8
  Mencari dan menyelidik untuk mendapatkan ilmu bagi menarik perhatian manusia.
  Wujud hubungan dengan seseorang
  Tepat pada waktunya
  Membuka ufuk pemikiran
  Berulang-ulang
  15s
 • Q9
  Pencapaian, perlumbaan dan persaingan termasuk dalam kategori motif....
  Motif Tingkah laku
  Motif Psikologi
  Motif Pembinaan Motivasi
  Motif Biologi
  15s
 • Q10
  Tidak menjatuhkan dan mencaci benda yang sensitif merujuk kepada
  Motif Pembinaan Motivasi
  Motif Sosiologi
  Motif Biologi
  Motif Psikologi
  15s
 • Q11

  Berikut berkenaan motif pembinaan motivasi kecuali

  Motif Ingin Tahu

  Motif Panggilan halus dan rayuan

  Motif Memaafkan

  Motif Membujuk dengan lembut

  15s
 • Q12

  Emosi yang boleh membahayakan dan merugikan kecuali

  Takutkan kemiskinan

  Dukacita

  Takutkan Mati

  Sukacita

  15s
 • Q13

  Keinginan mati syahid termasuk dalam kategori peneguhan

  Peneguhan Amalan

  Peneguhan Positif

  Peneguhan Negatif

  Peneguhan Ganjaran

  15s
 • Q14

  Proses pembinaan personaliti yang mantap antaranya 

  Tanggunjawab berjiran

  Mendidik anak

  Menunaikan haji

  Perlantikan ketua

  15s
 • Q15

  Satu jemaah satu kesatuan termasuk dalam pembinaan 

  Tingkah laku

  Individu

  Kelompok

  Sosial

  15s

Teachers give this quiz to your class