placeholder image to represent content

Kviz_vj 5 i 6

Quiz by Gabrijela Ljubek

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  Koji je oksidacijski broj željeza u spoju Fe2O3?
  +3
  +1
  -2
  +2
  20s
 • Q2

  Poveži oksidacijske brojeve s atomom.

  Users sort answers between categories
  Sorting
  45s
 • Q3

  H2O nije amfoteran spoj.

  Question Image
  false
  true
  True or False
  30s
 • Q4

  Kako se naziva tvar koja se oksidirala?

  Users enter free text
  Type an Answer
  20s
 • Q5
  Koji je primarni cilj pufera u kemijskim reakcijama?
  Question Image
  Održavanje stabilne pH vrijednosti otopine
  Promicanje reakcije neutralizacije
  Povećanje koncentracije iona u otopini
  Potpuno neutraliziranje otopine
  30s
 • Q6

  Kako se naziva maksimalna količina dodane baze ili kiseline koja neće utjecati na značajniju promjenu pHvrijednosti otopine pufera.

  Question Image
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q7

  Kako načelo Le Chateliera utječe na ravnotežu kada se poveća koncentracija reaktanata u sustavu?

  Question Image

  Ravnoteža će ostati nepromijenjena.

  Ravnoteža će se potpuno prekinuti.

  Ravnoteža će se pomaknuti u smjeru formiranja više produkata.

  Ravnoteža će se pomaknuti u smjeru formiranja više reaktanata.

  20s
 • Q8

  Kako će se ravnoteža pomaknuti prema pravilu Le Chateliera kada se temperatura sustava poveća?

  Question Image

  Ravnoteža će se pomaknuti u smjeru endotermne reakcije.

  Ravnoteža će se pomaknuti u smjeru egzotermne reakcije.

  Ravnoteža će ostati nepromijenjena.

  Ravnoteža će se potpuno prekinuti.

  30s
 • Q9

  Kada se poveća tlak sustava prema Le Chatelierovom načelu, kako će se ravnoteža pomaknuti?

  Question Image

  Ravnoteža će se pomaknuti prema strani s manje čestica plina.

  Ravnoteža će se pomaknuti prema strani s više čestica plina.

  20s
 • Q10

  Poveži reakciju s konstantom ravnoteže.

  Question Image
  Users link answers
  Linking
  30s
 • Q11

  Kako se naziva konstanta ravnoteže otapanja taloga?

  Produkt otapanja

  Produkt taloženja

  Produkt topljivosti

  Konstanta topljivosti

  30s
 • Q12

  Otopine jakih kiselina i jakih baza su pH neutralne.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q13

  Što je sol topljivija njen produkt topljivosti ( Ks) je:

  veći

  manji

  ne znam :)

  Ks nema veze s otapanjem

  30s
 • Q14

  Poredaj soli po topljivosti, od više topljive prema manje. 

  Users link answers
  Linking
  30s

Teachers give this quiz to your class