placeholder image to represent content

Kwiz Modyul 3

Quiz by Monica Keniry

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang buhay nina Aladin at Florante ay punong-puno ng pagsubok at

  kalungkutan. Ano ang naging hadlang sa kaligayahan ni Aladin?

  Ang pagkatalo niya kay Heneral Osmalik sa digmaan

  Ang kasawian niya sa pag-ibig ni Flerida na walang ibang

  kadahilanan.

  Ang pag-agaw ni Sultan Ali-Adab sa kanyang kasintahang si Flerida

  Ang pagtataksil na ginawa ni Adolfo.

  30s
 • Q2

  Ayon kay Aladin, pinatawad siya ng kanyang ama sa pag-iwan niya sa

  kaniyang hukbo sa Albanya kapalit ng

  pagpapadala sa kanya sa Atenas

  pagpapakasal ni Flerida sa Sultan

  paglayo ni Aladin

  pagpipiit kay Aladin habang buhay

  30s
 • Q3

  Sa Florante at Laura, nais ipakita ni Balagtas ang ugnayan ng Kristiyano at

  Muslim sa katauhan nina Florante at Aladin. Alin sa sumusunod ang higit

  na nagpapaliwanag ng ugnayang ito?

  nagkaroon ng inggitan sa pagitan nilang dalawa

  naging magkaagaw sila sa pagmamahal ng isang dalaga

  nagtulungan ang dalawang binata sa kabilang kanilang pagkakaiba

  magkaiba sila ng mga paniniwala sa buhay

  30s
 • Q4

  Paalam, Albanyang pinamamayanan;

     ng kasama-at lupit, bangis, kaliluhan;

     akong tanggulan mo’y kusa mang pinatay

     sa iyo’y malaki ang panghihinayang.

  Hyperbole

  Personifikasyon

  Metapora

  Simili

  30s
 • Q5

  Ang pagkakaputol ng mga dawag sa gubat namapanglaw ay sumisimbolo sa

  makalaya ang pagsintang matagal nang nilipas ng panahon

  makabalik sa kaniyang amang nagtaksil sa kaniya

  pag-asang mailigtas si Florante sa gubat

  makaligtas mula sa masalimuot na pagtataksil ng ama

  30s

Teachers give this quiz to your class