placeholder image to represent content

Lagumang Pagsusulit #1 sa Filipino 6 Unang Markahan

Quiz by Angelica Monique Calivo

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang tanong na __________ ay sinasagot ng partikular na bagay/pangyayari.

  saan

  kailan

  ano

  sino

  30s
 • Q2

  Ang tanong na __________ ay sinasagot ng partikular na tao.

  sino

  paano

  bakit

  saan

  30s
 • Q3

  Ang tanong na __________ aysinasagot ng partikular na lugar.

  ano

  sino

  saan

  bakit

  30s
 • Q4

  Ang tanong na __________ aysinasagot ng partikular na oras, araw

  at panahon.

  bakit

  ano

  paano

  kailan

  30s
 • Q5

  Ang tanong na __________ ay sinasagot ng partikular na dahilan.

  ano

  bakit

  sino

  paano

  30s
 • Q6

  Ang tanong na __________ ay sinasagot ng partikular na paraan.

  ano

  sino

  kailan

  paano

  30s
 • Q7

  Ang ____________ ay isang uri ng akda kung saan ang mga tauhan ay mga hayop na kumilos at nagsasalita na katulad ng mga tao.

  maikling kuwento

  tekstong pang impormasyon

  pabula

  dayalogo

  30s
 • Q8

  Ang ____________ ay isang akdang maiksi nagpapakita ng ilang tauhan at tagpuan. Matutukoy ang problema at agad ding mabibigyang solusyon ang suliranin ng tauhan dito.

  dayalogo

  tekstong pang-impormasyon

  maikling kuwento

  pabula

  30s
 • Q9

  Ang _____________ ay akdang naglalaman ng mga usapan ng tauhan na mistulang nagagampanan ng mambabasa ang bawat tauhan habang nababasa niya ang usapan.

  tekstong pang-impormasyon

  maikling kuwento

  dayalogo

  pabula

  30s
 • Q10

  Ang_____________ ay nagbibigay impormasyon o kaalaman sa mambabasa.

  tekstong pang-impormasyon

  tekstong pang-impormasyon

  pabula

  dayalogo

  30s

Teachers give this quiz to your class