placeholder image to represent content

Lao planeerimine, lao tehnika ja - tehnoloogiad

Quiz by Heria Lampp

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
34 questions
Show answers
 • Q1

  Millistel põhjustel tehakse ladudes üldjuhul ümberkorraldusi ja ruumi planeeringute  muutmisi? Vali õiged põhjused.

  A - muutub töökorraldus laos

  B - võetakse kasutusele uusi masinaid ja seadmeid

  C - muudetakse laoprotsesse ja –toiminguid

  A, B

  A, B, C

  A, C

  B, C

  30s
 • Q2

  Milline on vahekoridori enamlevinud laius kitsaste vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?

  1,0 – 1,2 m

  0,8 - 1, 0 m

  0,6 - 0,8 m

  1,2 - 1,4 m

  30s
 • Q3

  Milline on vahekoridori enamlevinud laius laiade vahekäikudega madalas peenkaubariiulitega laos?

  1,4 – 1,6 m

  0,8 - 1,0 m

  1, 0 - 1,2 m

  1,2 - 1,4 m

  30s
 • Q4

  Milline on laotehnoloogia poolt määratud optimaalne riiulite vahekoridoride laius alusekauba ladudes tugiratastõstukite kasutamisel?

  1,8 m

  2,0 – 2,3 m

  2,0 m

  2,7 – 3,0 m

  30s
 • Q5

  Milline on laotehnoloogia poolt määratud optimaalne riiulite vahekoridoride laius alusekauba ladudes liikuvmastiga tõstukite kasutamisel?

  2,0 – 3,5 m

  1,8 m

  2,7 – 3,0 m

  2,0 m

  30s
 • Q6

  Milline on laotehnoloogia poolt määratud riiulite vahekoridoride laius alusekauba ladudes kombitõstukite ja kõrgkomplekteerimistõstukite kasutamisel kasutamisel?

  1,8 m

  2,0 m

  2,0 – 3,5 m

  1,7 m

  30s
 • Q7

  Milline on laotehnoloogia poolt määratud riiulite vahekoridoride enamlevinud laius alusekauba kõrgetes ladudes süstiktõstukite (teleskooptõstukite) kasutamisel?

  1,8 m

  2 m

  1,7 m

  1,5 m

  30s
 • Q8

  Milline tööalade planeering ja vastastikune asend võimaldavad üldjuhul kasutada neid kaubavoogude käsitsemisel kõige paindlikumalt ja efektiivsemalt?

  vastuvõtul ja loovutusel kasutatakse üht ja sama tööala

  vastuvõtu- ja loovutusala paiknevad kõrvuti

  vastuvõtu- ja loovutusala paiknevad kõrvuti, piir nende vahel on tinglik ja üht võib

  vajadusel suurendada teise arvel

  vastuvõtu- ja loovutusala paiknevad lao vastaskülgedel

  30s
 • Q9

  Millest sõltub vastuvõtuala suurus laos?

  päeva jooksul saabuva kauba füüsilistest kogustest

  päeva jooksul saabuva kauba tooteartiklite arvust

  lao ringlemissagedusest

  päeva jooksul saabuva kauba füüsilistest kogustest, tooteartiklite arvust ja lao ringlemissagedusest

  30s
 • Q10

  Millest sõltub lao loovutusala suurus?

  päeva jooksul väljastatavate saadetiste arvust, kauba füüsilistest kogustest ja ooteajast enne väljastamist

  ooteajast enne väljastamist

  päeva jooksul väljastatavate saadetiste arvust

  kauba füüsilistest kogustest

  30s
 • Q11

  Tööalad moodustavad lao kogu põrandapinnast üldjuhul keskmiselt

  10 %

  10 - 20 %

  5%

  20 - 25%

  30s
 • Q12

  Mida mõeldakse laotehnoloogiate all?

  töökorraldus laos, mis on viidud vastavusse olemasolevate riiulisüsteemidega

  laoriiulite tüübid koos nendega sobivate vahekoridoridega

  süsteem riiulitest, vahekoridoridest, laotehnikast ja töökorraldusest

  laoriiulite tüübid koos nendega sobivate tõstukite tüüpidega

  30s
 • Q13

  Mida mõeldakse traditsioonilise (konventsionaalse) laotehnoloogia all?

  kaupade hoiustamine virnastatult

  kõiki laotehnoloogiad, mille eesmärgiks pole saavutada maksimaalset laoruumi kasutamise efektiivsust 

  kõrged kaubaaluste riiulid kitsaste vahekoridoridega

  madalad kaubaaluste riiulid laiade vahekoridoridega

  30s
 • Q14

  Milline laotehnoloogia ei kuulu ruumi säästvate tehnoloogiate hulka?

  siirderiiulite tehnoloogia

  sügavriiulite tehnoloogia

  kõrgete riiulite tehnoloogia kitsaste vahekoridoridega

  traditsiooniline tehnoloogia

  30s
 • Q15

  Kas virnastamine on põhjendatud hoiustamise meetod juhul, kui erinevaid tooteartikleid on 100 ja iga artiklit on laos keskmiselt neli kaubaalust?

  virnastamine pole põhjendatud, kuna lao ruumikasutus halveneb võrreldes

  hoiustamisega riiulitel

  virnastamine on põhjendatud juhul kui toodete ringlemissagedus on suur

  virnastamine on põhjendatud

  virnastamine pole põhjendatud, kuna kaupade käsitsemistingimused halvenevad

  võrreldes nende hoiustamisega riiulitel

  30s

Teachers give this quiz to your class