placeholder image to represent content

Latihan Bahasa Jawa Hari Jumat, 28 Mei 2021

Quiz by Lia sonny

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Arane Pandawa ing gambar yaiku ... .
  Question Image
  Raden Nakula - Sadewa
  Raden Yudhistira
  Raden Arjuna
  300s
 • Q2
  Arane Pandawa ing gambar yaiku ... .
  Question Image
  Raden Arjuna
  Raden Yudhistira
  Raden Werkudara
  300s
 • Q3
  Arane Pandawa ing gambar yaiku ... .
  Question Image
  Raden Arjuna
  Raden Werkudara
  Raden Puntadewa
  300s
 • Q4
  Dongeng sing paragane kewan yaiku ... .
  komik
  tematik
  fabel
  300s
 • Q5
  Ing tembang dolanan "Dondhong Apa Salak" tembung mlaku thimik-thimik tegese yaiku ... .
  Question Image
  mlaku cepet
  mlayu
  mlaku alon-alon
  300s
 • Q6
  Adhik nderek ibu tindak ... . Tembung sing pas kanggo mbacutake yaiku ... .
  menyang sekolahan
  menyang apotik
  menyang pasar
  300s
 • Q7
  Ing tembang "Gundhul-gundhul Pacul" sing dicritakake sakjrone tembang yaiku ... .
  bocah nyunggi
  bocah gundhul
  bocah lanang
  300s
 • Q8
  Wong sing pagaweyane nglakokake wayang iku diarani ... .
  dhalang
  niyaga
  sinden
  300s
 • Q9
  Ing Crita "Semut Ngangrang lan Manuk Prenjak", watake manuk prenjak yaiku ... .
  seneng tetulung
  kesed
  sregep
  300s
 • Q10
  Paraga ing crita "Semut Ngangrang lan Manuk Prenjak" yaiku ... .
  Semut Ngangrang lan Manuk Prenjak
  Manuk Prenjak
  Semut Ngangrang lan bocah lanang
  300s
 • Q11
  Asma liyane Yudhistira yaiku ... .
  Puntadewa
  Bima
  Janaka
  300s
 • Q12
  Sing diarani Pandawa iku sedulur cacah ... lanang kabeh.
  lima
  papat
  enem
  300s
 • Q13
  Kasatriyane Raden Nakula yaiku ... .
  Sawojajar
  Jodhipati
  Bumi Retawu
  300s
 • Q14
  Tembang kanggo bocah-bocah diarani ... .
  tembang macapat
  tembang pocung
  tembang dolanan
  300s
 • Q15
  Sedulur Pandawa sing nomer telu asmane ... .
  Raden Arjuna
  Raden Nakula
  Raden Werkudara
  300s

Teachers give this quiz to your class