placeholder image to represent content

Latihan Soal Basa Jawa-Sabtu, 13 Mei 2023

Quiz by Agustina Ari Pratiwi

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Dongeng sing paragane kewan diarani...

  mite

  fabel

  legendha

  30s
 • Q2

  Dongeng kang kalebu jinising fabel yaiku...

  Dongeng timun mas

  Dongeng kancil lan baya

  Dongeng Malin Kundang

  30s
 • Q3

  Wacanen dongeng ngisor iki kanthi premati!

   

  Kacarita ana manuk mabur ing dhuwur blumbang. Wiwite manuk bingung caranenulungi semut. Amarga manuk ora bisa nglangi. Manuk nemu akal. Manuk banjurgawa godhong kanggu nulungi semut. Manuk nyedhaki semut banjur nulung semut.

   Paragraf iku ngandhakake menawa...

  Manuk ora bisa nglangi

  Semut lan manuk ajar nglangi

  Semut pinter nglangi

  30s
 • Q4

  Wacanen dongeng ngisor iki kanthi premati!

  Kebo lan Jalak

  Ing zaman mbiyen, kebolan jalak kekancan. Kebo ngeroso pundake gatel-gatel. Nanging kebo ora isongukur awake dewe. 

  Kebo njaluk tulung nangkanca kewan liyane. Dhilalah ora enek kewan sing gelem nulung kebo. Akhire kebonelangsa. 

  Bar kuwi, jalak teko.Jalak nakoni kebo sing nelangsa. Ngerti ceritone kebo, jalak nutuli gegere keboben ora gatel-gatel maneh. Ket dino kuwi, kebo lan jalak dadi kekancan.

   

  Kebo ngeroso …gatel-gatel.

  Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ingdhuwur yaiku ….

  mripate

  pundake

  sikile

  30s
 • Q5

  Wacanen dongeng ngisor iki kanthi premati!

   

  Kancil lan Keyong

  Wanci esuk Kancil mlaku-mlaku. Kancil mandheg anapinggir kali. Kancil ketemu keyong. Keyong ditantang balapan mlayu. Kancilwatake gumedhe. Rumangsa banter dhewe playune. Keyong nampa panantange Kancil. Keyong-keyongpadha guyub. Keyong padha baris ana jero kali. Barise urut dawane kali. Kancilmlayu banter. Saben ngundang keyong. Keyong ing ngarepe mangsuli. Kuk aku anangarepmu. Kancil gumedhe kalah. Keyong seneng urip rukun menang.

  Wanci …. Kancil mlaku-mlaku

  esuk

  awan

  sore

  30s

Teachers give this quiz to your class