placeholder image to represent content

”Leoaică tânără, iubirea” de Nichita Stănescu

Quiz by AISE - Centru Educațional

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1
  Nichita Stănescu este cel mai important:
  poet renascentist şi principalul nostru poet modernist .
  poet medieval şi principalul nostru poet liric.
  poet postbelic şi principalul nostru poet neomodernist .
  45s
 • Q2
  Locul deosebit al poetului Nichita Stănescu în poezia românească este demonstrat de faptul că:
  este un imitator al limbajului artistic
  este un inovator al limbajului artistic .
  este un creator al limbajului umoristic.
  45s
 • Q3
  Mircea Martin afirma: “Nichita Stănescu este autorul celei de a treia revoluţii poetice în limba română, după aceea ...”.
  doniciană şi bacoviană
  eminesciană şi argheziană
  alexandriană şi blagiană
  45s
 • Q4
  Etapele creaţiei lui Nichita Stănescu pot fi următoarele:
  Etapa tinereţii, Etapa maturităţii, Etapa necuvintelor
  Etapa tinereţii, Etapa maturităţii, Etapa parodiilor
  Etapa copilăriei, Etapa adolescenței, Etapa simbolistică
  45s
 • Q5
  Etapa tinereţii este cea a:
  abstractizării.
  legăturii dintre creație și univers.
  armoniei dintre om şi lume.
  30s
 • Q6
  Tema preferată a primelor 3 volume este:
  tema nemuririi, care-l poate împinge pe poet spre perfecțiune.
  tema poetului neînțeles, care-l poate împinge pe poet spre depresie.
  tema iubirii, care-l poate împinge pe poet spre eternitate.
  45s
 • Q7
  ”Leoaică tânără, iubirea” face parte din:
  a treia etapă a liricii, cea a necuvintelor.
  prima etapă a liricii, de tinereţe, a armoniei dintre om şi lume.
  a doua etapă a liricii, de maturitate, a arominiei dintre poet și univers.
  30s
 • Q8
  Nichita Stănescu se inspiră din simbolistica leului, care se caracterizează prin:
  inspirație, dar şi prin putere.
  dominare, putere și control.
  agresivitate, dar şi prin nobleţe.
  30s
 • Q9
  Leul simbolizează în acelaşi timp ...
  puterea și dominarea.
  forţa şi graţia.
  alegoria și parodia.
  30s
 • Q10
  Poezia aparține:
  Genului narativ, speciei - filozofia creației.
  Genului liric, speciei - meditaţie asupra iubirii.
  Genului epic, speciei - suferința din cauza iubirii.
  30s
 • Q11
  Explicaţia titlului:
  titlul este o metaforă (comparaţie subînţeleasă )
  titlul este o personificare (leoaica semnifică ființa iubită)
  titlul este un simbol (simbolul suferinței)
  30s
 • Q12
  Iubirea este văzută ca o leoaică tânără, agresivă, ca un sentiment puternic ce îl transformă pe poet într-un ...
  Zeu - atotputernic.
  Demiurg - creator.
  Univers - atotștiutor.
  45s
 • Q13
  Structura poeziei:
  Compusă din 3 strofe inegale de 6, 8, 10 versuri.
  Compusă din 3 stroge egale, de 4 mersuri.
  Compusă din 3 strofe inegale de 4, 6 și 8 versuri.
  30s
 • Q14
  Cum sunt versurile din această poezie?
  egale, cu ritm și măsură.
  inegale, dar ritmate.
  inegale, fără ritm și măsură.
  30s
 • Q15
  Poezia este structurată pe 3 planuri:
  lupta cu leoaica; transformarea într-un leu; transformarea poetului într-un leu și împăcarea.
  întâlnirea cu iubireaiubita; transformarea universului; transformarea poetului într-un leu feroce.
  întâlnirea cu iubirea; transformarea naturii; transformarea poetului într-o leoaică arămie.
  45s

Teachers give this quiz to your class