Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1

  Tukuyin ang simbolong makikita sa mapa.

  linking://dagat|#67a22fa8-5629-4305-9018-d37df6d828ce/question/a457aee58fa1e5d58fb90c1ed1b116f088258dfd.jpg:libingan|#67a22fa8-5629-4305-9018-d37df6d828ce/question/98f07ff5251307b49781a642495880a80e07de03.jpg

  30s
  AP3LAR- Ia-1
 • Q2

  Pagtambalin sang makasaysayang pook at kung saang lugar ito matatagpuan.

  linking://Luneta|Maynila:Simbahan ng Barasoain|Bulacan:Kap.Moy|Marikina:Dambana ni Aguinaldo|Kawit,Cavite

  30s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q3

  Ito ang nagiging tahanan ng mga nagiging Pangulo ng Pilipinas simula noong 1935.

  Bahay

  Palasyo

  Malacañan  Palace

  120s
  AP3KLR- IIj-8
 • Q4

  Tukuyin ang simbolong makikita sa mapa.

  sorting://dagat|#67a22fa8-5629-4305-9018-d37df6d828ce/question/a457aee58fa1e5d58fb90c1ed1b116f088258dfd.jpg:libingan|#67a22fa8-5629-4305-9018-d37df6d828ce/question/98f07ff5251307b49781a642495880a80e07de03.jpg

  30s
  AP3LAR- Ia-1
 • Q5

  videoq:2j45_2Yk3f4: 13:10//Ano ang anyong lupa na binubuo ng mga bundok?

  bulubundukin

  kapatagan

  30s
  AP3LAR- Ia-1
 • Q6

  Magbigay ng halimbawa ng anyong tubig

  freetextm://lawa:ilog:dagat:karagatan:sapa

  30s
  AP3LAR- If-10
 • Q7

  Petsa na naging ganap na lungsod ang Pasig.

  freetext://Enero 21,1995

  30s
  AP3KLR- IIa-b-1
 • Q8

  Ibigay ang mga gawaing makatutulong sa pangangalaga ng likas na yaman.

  sorting://yamang lupa|pagtatanim ng mga puno:yamang tubig|hindi pagtatapon ng dumi at sa basura sa ilog:yamang kagubatan|pagkontrol sa polusyong idudulot ng pagmimina

  30s
  AP3EAP- IVa-1
 • Q9

  Pagsunod-sunurin ang laki ng mga ayong tubig mula sa pinaka maliit hanggang sa pinaka malawak na anyong tubig. 

  ordering://sapa|1: ilog|2: lawa|3: dagat|4:karagatan|5

  30s
  AP3LAR- If-10

Teachers give this quiz to your class