Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang forum ay isang uri ng impormal na pakikipag-usap o pagpapadala ng mensahe sa isangtao gamit ang internet.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q2

  Mahalagalamang na kilalanin mo munang mabuti ang mga taong nakikila sa pamamagitan ngchat at maging maingat sa pagpili ng magiging kaibigan para maiwasan angproblema.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q3

  Angdiscussion forum naman ay isang uri ng pamamaraan na nakatutulongpara mapabilis ang pangangalap ng mga impormasyon sa maraming mga paksa.

  MALI

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q4

  Kungmay mga hinahanap na mga kasagutan, opinyon o solusyon sa kahit na anumang bagay ay maaaring ipost ito sa discussion forum o chat.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q5

  Ang mga chat room at forum ay magkaibang pamamaraan upang makipag-usap sa ibang mga tao gamit ang Internet, ngunit ginagamit sa iba't ibang paraan kagaya ng pagnenegosyo.

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q6

  .Siguraduhing makapaninira ang iyong sasabihin sa board o forum.

  TAMA

  MALI

  60s
 • Q7

  Hindi dapat magpost ng mga impormasyong sensitibo o impormasyong hindi para sa pampublikong gamit.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q8

  Basahin ang mga naunang tanong o post sa thread bago magpost ng tanong o sagot upang maiwasan ang pagdoble ng post, ganun din upang

  ipakitang nagbabasa ng post bago magtanong.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q9

  Angindibidwal na nagpost ng anumang mensahe o pahayag ang siyang may resposibilidad dito.

  MALI

  TAMA

  60s
 • Q10

  Bago sumali sa mga discussion forum o chat dapat na malaman muna kung ano ang mga websites na maaring gamitin.

  MALI

  TAMA

  60s

Teachers give this quiz to your class