placeholder image to represent content

Làm xong ăn lẩu tiết bò nhe·

Quiz by Van Anh Nguyen Ngoc

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Để xử lý claim mọi người cần vào đâu?

  Page Support Inbox

  Page Quality

  Setting

  Your Alert

  30s
 • Q2

  Theo khuyến cáo của Meta, 1 ngày page nên đăng bao nhiêu Reel?

  Tối thiểu 1

  Tối đa 1

  Tối thiểu 2

  Tối đa 2

  30s
 • Q3

  Lượt xem nào kiếm tiền được?

  Minutes viewed

  1-minute video views

  3-second video views

  Second views

  30s
 • Q4

  Các hành động của đáp án nào dưới đây đều vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook?

  Lộ chứng minh thư, cầm dao chế biến thức ăn, hoạt động tình dục

  Xúc phạm giới tính, hoạt động tình dục, kêu gọi tấn công bạo lực

  Hoạt động tình dục, xúc phạm giới tính, cho trẻ bú sữa bình

  Hoạt động tình dục, giết động vật man rợ, cởi trần tập thể dục

  30s
 • Q5

   Video từ bao nhiêu phút thì được bật kiếm tiền?

  3 phút

  2 phút

  1 phút

  1 phút 30 giây

  30s
 • Q6

  Để kiếm tiền trên Facebook cần nắm rõ điều gì?

  Tiêu chuẩn cộng đồng

  Tiêu chuẩn kiếm tiền

  Tiêu chuẩn kiếm tiền của đối tác

  Cả A và B đều đúng

  30s
 • Q7

  Chỉ số nào sau đây có thể cho biết chính xác nhất video đang trong trạng thái work tốt trên Facebook?

  Distribution cao

  3s View cao

  Kiếm được nhiều tiền

  Engagement cao

  30s
 • Q8

  Retention là công cụ để đo lường chỉ số gì?

  Lưu lượng nguồn xem và tỉ lệ chuyển đổ

  Mức độ trung thành và tỉ lệ chuyển đổi

  Engagement và tỉ lệ chuyển đổi

  Impression và tỉ lệ chuyển đổi

  30s
 • Q9

  Để so sánh performance của Fanpage được chọn với các Fanpage có cùng hạng mục, ta sự dụng Tab công cụ nào?

  Loyalty

  Performance

  Benchmarking

  Audience

  30s
 • Q10

  Hình ảnh nào bị hạn chế kiếm tiền?

  Answer Image
  Answer Image

  Cả 2 hình đều vi phạm

  Cả 2 hình đều không vi phạm

  30s
 • Q11

  Có bao nhiêu định dạng bị cấm trong tiêu chuẩn kiếm tiền?

  3

  5

  6

  2

  30s
 • Q12

  Reach và Impression số nào lớn hơn?

  Impression lớn hơn

  Reach lớn hơn

  Cả 2 bằng nhau

  Reach là Impression

  30s
 • Q13

  Số lượng repost tối đa trong 1 tháng là bao nhiêu?

  25 video

  20 video

  20% video trên tổng số video trong tháng

  25% video trên tổng số video trong tháng

  30s
 • Q14

  Playlist khác series điều gì?

  Playlist có insight video theo thời gian

  Playlist không có insight video theo thời gian

  Series có thumbnail

  Series add được nhiều video

  30s
 • Q15

  Cặp đôi nào bị Paparazzi bắt gặp đang hẹn hò tại Paris (Pháp)

  Question Image

  1 cặp đôi người Trung nào đó

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s

Teachers give this quiz to your class