Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Maaari mong maipakita ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagkalinga at pagtulong sa kanila.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q2
  Magkaroon ng positibong paniniwala upang magawa ang mga iniisip.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q3
  Dapat kilalanin ang mga kayang gawin nang mag-isa.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q4
  Mas maaga mong tatanggapin na ang mga ito ay bahagi ng buhay, mas madali mo itong kakayanin.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q5
  Sa pamamagitan ng pag-asa, nadaragdagan ang iyong tapang at tiwala sa sarili.
  MALI
  TAMA
  45s
 • Q6
  Habang tayo ay tumatanda, mas nahaharap tayo sa higit na mahihirap na hamon at pagsubok ng buhay.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q7
  Kahit dumaranas ng napakabigat na suliranin, makikita pa rin ng isang tao ang kabutihan at kagandahan sa pangyayari dahil sa pag-asa.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q8
  Ginagawa kang malakas, may tiwala sa sarili, mapagpasensiya, matiyaga ng pag-asa.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q9
  9. Alin sa mga sumusunod ang nagtataglay ng pag-asa?
  Laging tinitignan ang positibo at maaaring mabuting ibubunga ng masasamang pangyayari
  Nananalangin tuwing nahaharap sa mga paghihirap at pagsubok
  Lahat ng nabanggit
  Hindi agad sumusuko kahit pa sabihin ng iba na dapat nang sumuko
  45s
 • Q10
  Ano ang dapat taglayin ng isang tao upang maipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa?
  Lahat ng nabanggit
  Nakikilahok sa pagpupulong para sa sama-samang pagkilos
  Ginagawa agad ang naiisip lalo na kung ito ay makabubuti
  Ginagawa nang paulit-ulit ang makabubuti sa kapwa
  45s
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa pag-asa?
  Mabilis kang susuko kapag umasa sa mga bagay-bagay
  Lahat ng nabanggit
  Sa pamamagitan ng pag-asa, nadaragdagan ang iyong tapang at tiwala sa sarili
  Mas lalong makararamdam ng kabiguan kapag umasa nang umasa
  45s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pagkakaroon ng pag-asa?
  Sinisisi ang Diyos kapag nakararanas ng paghihirap
  Mabilis sumuko
  Wala sa nabanggit
  Patuloy na nagtitiyaga sa kabila ng hirap dahil ang buhay ay hindi puro ginhawa
  45s
 • Q13
  Ano ang magagawa mo upang maisakatuparan ang mga bagay nang may pag-asa?
  Magkaroon ng tiwala sa sarili
  Sabihin sa iyong sarili na hindi ka susuko anuman ang mangyari
  Lahat ng nabanggit
  Humingi ng tulong sa Diyos
  45s
 • Q14
  Sa paanong paraan mo maipapakita ang pagmamahal sa kapwa?
  Lahat ng nabanggit
  Pagkakaroon ng malasakit sa mga tao
  Pangungumusta sa kaibigan
  Pagbibigay ng pagkain sa mga batang lansangan
  45s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa?
  Wala sa nabanggit
  Nadapa si Doyoung sa loob ng paaralan at tinawanan lang ito ni Haechan
  Hindi pinapansin ni Eric ang matandang nagpapatulong sa kaniya na tumawid sa kalsada
  Nagbigay ng donasyon si Juyeon sa isang bahay-ampunan
  45s

Teachers give this quiz to your class