Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  Krus ni Magellan
  Dapitan
  Intramuros
  Corregidor
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q2
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  Krus ni Magellan
  Fort Santiago
  Intramuros
  Dapitan
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q3
  Dito nahatulan ng parusang kamatayan at binaril si Dr. Jose Rizal.
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q4
  Dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng "Marcha Filipina Magdalo"
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pangangalaga sa makasaysayang pook.
  Pag-aalay ng mga bulaklak at panalangin para sa mga taong nagbuwis ng buhay rito.
  Pagmamalaki sa mga makasaysayang pook at pagkatuto sa kasaysayang taglay nito.
  Paghikayat sa iba upang dalawin o pasyalan din ang mga makasaysayang pook.
  Pagsulat ng iyong pangalan sa mga pader at dingding nito
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q6
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  General McArthur Landing
  McArthur Landing Memorial
  Leyte Landing Memorial
  Leyte Memorial Landing
  300s
  AP3PKR- IIId-4
 • Q7
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa walong lalawigang unang lumaban sa mga Espanyol?
  Tarlac
  Bulacan
  Quezon
  Pampanga
  300s
  AP3KLR- IIe-4
 • Q8
  Ito ang kulay na sumasagisag sa kalinisan hindi lang sa kapaligiran kundi higit sa lahat, ang ating kalooban.
  Pula
  Dilaw
  Asul
  Puti
  300s
  AP3KLR- IIe-4
 • Q9
  Ito ang kulay na sumasagisag ng katapangan.
  Puti
  Asul
  Dilaw
  Pula
  300s
  AP3KLR- IIe-4
 • Q10
  Ito ang kulay na sumasagisag ng kalayaan at pagkakaisa.
  Asul
  Puti
  Pula
  Dilaw
  300s
  AP3KLR- IIe-4
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod na larawan ang nakapaloob sa simbolo ng Bulacan.
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakilala o sumasagisag sa bansang Pilipinas?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3KLR- IIe-4
 • Q13
  Siya ang batang heneral na lumaban sa Digmaang Pilipino-Amerikano.
  Gregorio del Pilar
  Juan Luna
  Emilio Jacinto
  Antonio Luna
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
 • Q14
  Siya ang asawa ni Diego Silang na kilala rin bilang "Joan of Arc" ng Ilocos.
  Tandang Sora
  Gregoria de Jesus
  Gabriela Silang
  Amai Pakpak
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
 • Q15
  Kilala siya bilang "Dakilang Lumpo" at "Utak ng Himagsikan".
  Apolinario Mabini
  Dr. Jose Rizal
  Andres Bonifacio
  Emilio Aguinaldo
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7

Teachers give this quiz to your class