Quizalize logo
placeholder image to represent content

Long Quiz # 2 AP(2nd Quarter) 01-07-21

Quiz by Reshelle C. Esteban

Grade 3
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 3
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP3PKR- IIId-4
AP3KLR- IIe-4
AP3KLR- IIh-i-7
AP3PKR- IIIf-7

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
25 questions
Show answers
 • Q1
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  Krus ni Magellan
  Dapitan
  Intramuros
  Corregidor
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q2
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  Krus ni Magellan
  Fort Santiago
  Intramuros
  Dapitan
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q3
  Dito nahatulan ng parusang kamatayan at binaril si Dr. Jose Rizal.
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q4
  Dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas kasabay ng pagtugtog ng "Marcha Filipina Magdalo"
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pangangalaga sa makasaysayang pook.
  Pag-aalay ng mga bulaklak at panalangin para sa mga taong nagbuwis ng buhay rito.
  Pagmamalaki sa mga makasaysayang pook at pagkatuto sa kasaysayang taglay nito.
  Paghikayat sa iba upang dalawin o pasyalan din ang mga makasaysayang pook.
  Pagsulat ng iyong pangalan sa mga pader at dingding nito
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q6
  Tukuyin kung anong makasaysayang pook ang ipinapakita sa larawan.
  Question Image
  General McArthur Landing
  McArthur Landing Memorial
  Leyte Landing Memorial
  Leyte Memorial Landing
  300s
  AP3PKR- IIId-4
  Edit
  Delete
 • Q7
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa walong lalawigang unang lumaban sa mga Espanyol?
  Tarlac
  Bulacan
  Quezon
  Pampanga
  300s
  AP3KLR- IIe-4
  Edit
  Delete
 • Q8
  Ito ang kulay na sumasagisag sa kalinisan hindi lang sa kapaligiran kundi higit sa lahat, ang ating kalooban.
  Pula
  Dilaw
  Asul
  Puti
  300s
  AP3KLR- IIe-4
  Edit
  Delete
 • Q9
  Ito ang kulay na sumasagisag ng katapangan.
  Puti
  Asul
  Dilaw
  Pula
  300s
  AP3KLR- IIe-4
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ito ang kulay na sumasagisag ng kalayaan at pagkakaisa.
  Asul
  Puti
  Pula
  Dilaw
  300s
  AP3KLR- IIe-4
  Edit
  Delete
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod na larawan ang nakapaloob sa simbolo ng Bulacan.
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakilala o sumasagisag sa bansang Pilipinas?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
  AP3KLR- IIe-4
  Edit
  Delete
 • Q13
  Siya ang batang heneral na lumaban sa Digmaang Pilipino-Amerikano.
  Gregorio del Pilar
  Juan Luna
  Emilio Jacinto
  Antonio Luna
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q14
  Siya ang asawa ni Diego Silang na kilala rin bilang "Joan of Arc" ng Ilocos.
  Tandang Sora
  Gregoria de Jesus
  Gabriela Silang
  Amai Pakpak
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q15
  Kilala siya bilang "Dakilang Lumpo" at "Utak ng Himagsikan".
  Apolinario Mabini
  Dr. Jose Rizal
  Andres Bonifacio
  Emilio Aguinaldo
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q16
  Tukuyin kung sinong bayani ang nasa larawan.
  Question Image
  Gregorio del Pilar
  Heneral Antonio Luna
  Dr. Jose Rizal
  Emilio Aguinaldo
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q17
  Tukuyin kung sinong bayani ang nasa larawan.
  Question Image
  Dr. Jose Rizal
  Emilio Aguinaldo
  Andres Bonifacio
  Apolinario Mabini
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q18
  Ito ang tawag sa mga dakilang tao na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa.
  OFW
  Pulis
  Bayani
  Mamamayan
  300s
  AP3KLR- IIh-i-7
  Edit
  Delete
 • Q19
  Ang wikang ito ay pangatlo sa mga wika kung dami ng taong nagsasalita ang pagbabatayan.
  Ilocano
  Tagalog
  Cebuano
  Waray
  300s
  AP3PKR- IIIf-7
  Edit
  Delete
 • Q20
  Ang wikang ito ang tinaguriang Pambansang Wikang Filipino sapagkat pinakamaraming Pilipino ang gumagamit ng wikang ito.
  Cebuano
  Ilocano
  Tagalog
  Waray
  300s
  AP3PKR- IIIf-7
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class