Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Tukuyin kung saan isinasagawa ang pagdiriwang na nasa larawan sa ibaba .
  Question Image
  Luzon
  Mindanao
  Visayas
  30s
 • Q2
  Tukuyin kung saan isinasagawa ang pagdiriwang na nasa larawan sa ibaba .
  Question Image
  Mindanao
  Luzon
  Visayas
  30s
 • Q3
  Tukuyin kung saan isinasagawa ang pagdiriwang na nasa larawan sa ibaba.
  Question Image
  Mindanao
  Luzon
  Visayas
  30s
 • Q4
  Tukuyin kung saan isinasagawa ang pagdiriwang na nasa larawan sa ibaba.
  Question Image
  Visayas
  Luzon
  Mindanao
  30s
 • Q5
  Tukuyin kung saan isinasagawa ang pagdiriwang na nasa larawan sa ibaba.
  Question Image
  Mindanao
  Visayas
  Luzon
  30s
 • Q6
  Ang _____________________ ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Mayo. Ito ay isang prusisyong isinasagawa sa huling bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo.
  Pasko
  Ramadan
  Santacruzan
  Mahal na Araw
  30s
 • Q7
  Sa Pilipinas, ang ______________________ ay nakaugaliang ipinagdiriwang tuwig unang araw ng Nobyembre. Sa araw na ito, maraming Pilipino ang dumadalaw sa libingan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay.
  Santacruzan
  Pasko
  Araw ng mga Patay
  Mahal na Araw
  30s
 • Q8
  Ito na marahil ang pinakamasayang pagdiriwang ng mga Kristiyano lalo na sa mga bata. Sa panahong ito ginugunita ang pagsilang ni Hesus, ang manunubos.
  Mahal na Araw
  Santacruzan
  Araw ng mga Patay
  Pasko
  30s
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga manggagawang Sanay o Skilled workers?
  drayber
  welder
  kasambahay
  tubero
  30s
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga manggagawang Di-Sanay o Nonskilled workers?
  kasambahay
  labandera
  mekaniko
  kargador
  30s
 • Q11
  Ang ________________ ang pinakamalaking eksport na prutas ng Pilipinas. Ang pangunahing pinagmumulan nito ay sa Rehiyon 10, 11, 12, at ARMM.
  Saging
  Mangga
  Mais
  Pinya
  30s
 • Q12
  Ang punong ito ay tinatawag ding “puno ng buhay” dahil sa napakaraming kapakinabangang nagmumula sa lahat ng bahagi nito.
  Narra
  Kawayan
  Niyog
  Mangga
  30s
 • Q13
  Mahalagang sektor ng ating lipunan ang mga negosyante o namumuhunan sapagkat nakapagbibigay sila ng trabaho o hanapbuhay sa ating mga kababayan.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q14
  Araw-araw sakay ng bangka ay pumupunta si Mang Mario sa dagat. Inihahagis niya ang kaniyang lambat sa tubig at maya-maya pa'y masaya na siya sa kanyang huli. Ano ang hanapbuhay niya?
  Magsasaka
  Negosyante
  Mangingisada
  Magtotroso
  30s
 • Q15
  Ang klinika ni Faye ay pinupuntahan ng mga pasyente, bata man o matanda para magpaayos , magpalinis, o magpabunot ng ngipin. Ano ang hanapbuhay niya?
  Abogado
  Doktor
  Guro
  Dentista
  30s

Teachers give this quiz to your class