placeholder image to represent content

Long Quiz # 2 Filipino (4th Quarter) 04-15-21

Quiz by Reshelle C. Esteban

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ang mga katagang nag-uugnay ng salita sa kapwa salita. Napagaganda nito ang pagbibigkas sa pariralang pinaggagamitan.
  Pang-abay
  Pang-uri
  Pang-angkop
  Pang-ukol
  30s
 • Q2
  Ito ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa titik “n”.
  Pang-angkop na "ng"
  Pang-angkop na "na"
  30s
 • Q3
  Ang pang-angkop na "na" ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig.
  Tama
  Mali
  30s
 • Q4
  .Ito ang mga kataga o salitang nag-uugnay ng pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.
  Pang-ukol
  Pang-abay
  Pang-uri
  Panghalip
  30s
 • Q5
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga salitang pang-ukol?
  tungkol kina
  subalit
  para kay
  ayon kay
  30s
 • Q6
  Ito ang mga kataga o salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay, o pangungusap.
  Pang-uri
  Panghalip
  Pangatnig
  Pang-abay
  30s
 • Q7
  Ito ang bahaging pinag-uusapan sa pangungusap.
  Simuno
  Panaguri
  30s
 • Q8
  Ito ang bahaging nagsasabi tungkol sa simuno.
  Panaguri
  Simuno
  30s
 • Q9
  30s
 • Q10
  Ang tungkulin niya ay magdala o maghatid ng sulat sa ating mga tahanan. Siya ay isang________________________.
  Panadero
  Arkitekto
  Kartero
  Tubero
  30s
 • Q11
  Sa bahaging ito nakasaad ang nilalaman o mensahe ng liham.
  Bating panimula
  Katawan ng Liham
  Lagda
  Pamuhatan
  30s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod na impormasyon ang HINDI kinakailangang ilagay sa Pamuhatan?
  Kaarawan ng taong nagsulat ng liham
  Petsa kung kailan isinulat ang liham
  Lugar kung saan nagmula ang liham
  30s
 • Q13
  Sa bahaging ito mababasa ang pangalan ng pahayagan, petsa ng paglalathala, gayundin ang pangunahin o pinakamalalaking balita para sa araw ng paglalathala.
  Balitang pandaigdig
  Pamukhang pahina
  Panlibangan
  Anunsiyo klasipikado
  30s
 • Q14
  Sa bahaging ito mababasa ang mga pangunahing balita na mula sa iba’t ibang bansa sa mundo.
  Panlibangan
  Pamukhang pahina
  Balitang panlalawigan
  Balitang pandaigdig
  30s
 • Q15
  Ang mga pang-ukol na nagtatapos sa salitang "sa" (ukol sa, para sa, atbp.) ay ginagamit para sa pangngalang pantangi
  TAMA
  MALI
  30s

Teachers give this quiz to your class