placeholder image to represent content

Long Quiz #2 in ESP 2 (4th Grading)

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Tungkulin ng bawat isa ang maging matalino sa paggamit ng mga likas-yaman.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q2
  Ang tamang paggamit ng likas-yaman ay isang paraan ng pagpupugay at pasasalamat sa mga biyaya ng Panginoon.
  TAMA
  MALI
  60s
 • Q3
  Alamin at tularan ang mga gawain na ukol sa pangangalaga sa kalikasan. Sa paraang ito ay patuloy na magbibigay ng kapakinabangan ang mga nilikha ng Panginoon sa atin.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q4
  Ang mga halaman ay nilikha ng Diyos para sa mga tao at iba pang may buhay.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q5
  Ang pagpapahalaga sa mga halaman ay pagpapahalaga sa mga hayop, insekto, at iba pang nilalang na nakikinabang sa mga ito.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q6
  Ang mga halaman ay mahalaga sa kalusugan, kabuhayan, at pamumuhay ng mga tao.
  MALI
  TAMA
  60s
 • Q7
  Ang pangangalaga sa mga halaman ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga biyaya ng Diyos.
  TAMA
  MALI
  60s
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tamang paggamit ng likas-yaman?
  Pagtapon ng mga basura sa kung saan
  Pagpipitas ng mga bulaklak sa bakuran ng inyong kapitbahay
  Labis na pagpuputol ng mga puno
  Pagsasabi sa mga kaibigan at kamag-aral na magtipid sa paggamit ng tubig sa paaralan
  300s
 • Q9
  Bakit kailangang gamitin nang tama ang mga likas-yaman?
  Upang magbigay pa rin ito ng kagandahan sa ating kalikasan
  Dahil ito ay bilang pagpupugay at pasasalamat sa biyaya ng Panginoon
  Lahat ng nabanggit
  Upang patuloy itong magbigay ng kapakinabangan sa atin
  300s
 • Q10
  Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa pagbibigay ng halaga sa mga halaman?
  Lahat ng nabanggit
  Mahalaga ang mga halaman upang tayo ay may makain
  Ang mga halaman ay maaaring gawing panggamot
  Ang mga halaman ay maaaring gawing kabuhayan
  300s
 • Q11
  Bakit dapat nating pangalagaan ang mga halaman?
  Dahil nagbibigay ito sa atin ng mga bunga na maaari nating kainin
  Dahil ito ay ating magagamit upang makagawa ng mga gamot
  Upang tayo ay may malanghap na sariwang hangin
  Lahat ng nabanggit
  300s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin upang mapangalagaan ang mga halaman?
  Wala sa nabanggit
  Magputol nang magputol ng halaman
  Diligan ang mga halaman araw-araw
  Lunurin sa tubig ang mga halaman
  300s
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod ang hindi tamang paggamit ng likas-yaman?
  Pagtapon ng plastic bag kahit maaari pang gamiting muli ito.
  Pagpitas ng mga bulaklak sa hardin nang hindi nagpapaalam sa may-ari.
  Lahat ng nabanggit
  Pagbebenta ng mga halaman na “rare”
  300s
 • Q14
  Alin sa mga sumusunod ang mga dapat ipagpatuloy upang mapanatili ang kaayusan ng kalikasan?
  Pagsasama-sama ng iba’t-ibang uri ng basura
  Wala sa nabanggit
  Pagsunog ng mga plastic na basura
  Pagtatanim ng mga punongkahoy
  300s
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod ang mga hindi dapat ipagpatuloy upang mapanatili ang kagandahan ng kalikasan?
  Paghihiwala-hiwalay ng mga basura
  Lahat ng nabanggit
  Pagtatanim ng mga halaman
  Pagmumungkahi sa matalinong paggamit ng mga likas-yaman sa pamayanan
  300s

Teachers give this quiz to your class