placeholder image to represent content

Long Quiz #2 in ESP 3 (3rd Grading)

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Bagama’t walang nakaaalam kung kailan magkakaroon ng lindol, dapat pa rin itong paghandaan.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q2
  Manatiling kalmado habang lumilindol. Gawin ang duck, cover, and hold na posisyon.
  MALI
  TAMA
  45s
 • Q3
  Ang paghahanda sa ano mang kalamidad ay mahalaga upang maiwasan ang malaking pinsala sa buhay.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q4
  Ito ay ang mga patakaran na kailangan mong sundin upang makaiwas ka sa anumang panganib.
  Sandata on Sakuna
  Wala sa nabanggit
  Patakarang Pangkaligtasan
  Kaligtasan
  120s
 • Q5
  Bilang isang bata, mahalagang sundin mo ang mga patakaran at tuntuning ibinibigay ng mga nakatatanda sa iyo, lalo na ang iyong magulang at iba pang kasapi ng iyong pamilya.
  TAMA
  MALI
  45s
 • Q6
  Alin sa mga sumusunod ang patakarang pangkaligtasan sa loob ng tahanan?
  Huwag paglaruan ang mga linya o saksakan ng kuryente at tangke ng gaas.
  Kilalanin muna ang taong kumakatok sa pinto bago ito buksan.
  Alamin at tandaan ang mga mahahalagang numero ng telepono upang matawagan lalo na sa mga hindi inaasahang pangyayari.
  Lahat ng nabanggit
  120s
 • Q7
  Ang mga patakarang pangkaligtasan ay mga patnubay na kailangang sundin habang isinasagawa mo ang iyong pang-araw-araw na gawain.
  MALI
  TAMA
  120s
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsunod sa patakarang pangkaligtasan?
  Wala sa nabanggit
  Tumakbo habang hindi pa papalapit ang mga sasakyan
  Pagbibigay ng impormasyon sa taong hindi kilala
  Pag-ingat sa mga estranghero o taong hindi kakilala.
  120s
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paghahanda sa mga kalamidad?
  Lahat ng nabanggit
  Makinig sa mga balita. Tumutok sa radyo, telebisyon o internet para sa mga ulat-panahon mula sa PAGASA at iba pang ahensiya ng pamahalaan.
  Lumikas sa ligtas na lugar, o sa higit na mataas na lugar kung malakas ang bagyo o may panganib ng storm surge.
  Maghanda ng mga gamit tulad ng damit, pagkain, tubig, first-aid kit, flashlight, pito, at radyong de baterya. Ilagay ang mga ito sa isang bag na madaling bitbitin.
  120s
 • Q10
  Bakit kailangang maghanda para sa anumang kalamidad na darating?
  para makasiguradong ligtas sa anumang sakuna
  para makaiwas sa anumang aksidente
  para mapanatili ang kaligtasan
  lahat ng nabanggit
  120s
 • Q11
  Palaging magdala ng emergency kit para may magamit sa oras ng pangangailangan.
  MALI
  TAMA
  45s
 • Q12
  Maghanda sa posibilidad ng paglikas sa mga ligtas na lugar o mga evacuation center bago pa lumakas ang bagyo, bumaha, o magkaroon ng storm surge.
  MALI
  TAMA
  45s
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod ang paraan upang makaiwas sa anumang aksidente kapag ikaw ay nasa labas ng tahanan?
  Bumaba ng sasakyan malayo sa tamang babaan ng pasahero
  Tumawid sa tamang tawiran
  Wala sa nabanggit
  Magpahabol sa aso ng kapitbahay
  60s
 • Q14
  Ibinilin ng iyong nanay sa iyo na bantayan mo ang iyong nakababatang kapatid. Nagtungo ka lamang sa iyong kwarto para kunin ang iyong panulat nang makita mong sinisindihan niya ang posporo. Ano ang iyong gagawin?
  Hayaan ang kapatid na paglaruan ang posporo
  Sigawan ito dahil muntik na kayong masunugan ng bahay
  Paluin ang kapatid
  Kunin agad ito sa kaniya at pagsabihan na mali ang paglaruan ang mga posporo
  60s
 • Q15
  Naglalaro ka sa iyong computer nang bigla na lang lumindol sa lugar ninyo. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin?
  Umiyak na lang dahil hindi na malaman ang gagawin
  Manatili sa ilalim ng mesa at takpan ang ulo ng mga kamay upang hindi mabagsakan ng mga bagay. Iwasan ang mga bintana, mga kabinet na maaaring matumba, at mga bagay na maaaring mahulog.
  Wala sa nabanggit
  Mag-panic at tumakbo sa loob ng bahay
  60s

Teachers give this quiz to your class