Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay tumutukoy sa samahan o organisasyong pulitikal na itinataguyod ng grupo ng mga tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatiling isang sibilisadong lipunan.
  mamamayan
  bansa
  pamahalaan
  kapangyarihan
  30s
 • Q2
  Ang sumusunod ay kahalagahan ng pamahalaan maliban sa isa.
  Nangangasiwa ng pambansang badyet
  Nangangalaga sa gawaing iligal sa bansa
  Bumubuo ng mga programa para sa iba ibang larangan na nababatay sa pangangailangan ng tao
  Ito ay namumuno sa pag papatupad ng mga proyekto
  30s
 • Q3
  Pinamumunuan ng pangulo ang sangay na ito at nagpapatupad ng batas.
  Tagapaghukom
  Tagapagpaganap
  Tagapagbatas
  30s
 • Q4
  Ito ang sangay na nagbibigay-kahulugan sa mga batas ng bansa.
  Tagapagpaganap
  Tagapagbatas
  Tagapaghukom
  30s
 • Q5
  Gawain ng sangay na ito ang gumawa ng batas.
  Tagapagbatas
  Tagapagpaganap
  Tagapaghukom
  30s
 • Q6
  Sino ang pinuno ng estado at pamahalaan?
  Alcalde
  Pangulo
  Pangalawang Pangulo
  Ispiker
  30s
 • Q7
  Ang ___________ ang may kapangyarihang alisin sa tungkulin ang sinuman sa kanyang hinirang.
  Pangalawang Pangulo
  Punong Mahistrado
  Pangulo
  Ispiker
  30s
 • Q8
  Ang sangay na ito ang may hawak ng kasong kinasasangkutan ng mga embahador, konsul at iba pang opisyal.
  Mambabatas
  Pangulo
  Senado
  Korte Suprema
  30s
 • Q9
  Maiiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan kung ang saklaw lamang ng bawat sangay ang hahawakang tungkulin o gawain.
  Mali
  Tama
  di-tiyak
  walang katotohanan
  30s
 • Q10
  Ang bawat sangay ng pamahalaan ay malaya sa panghihimasok ng iba pang sangay.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q11
  Ang sumusunod ay epekto ng mabuting pamumuno maliban sa isa.
  Mabuting serbisyong pangkalusugan
  Pag-unlad ng mga negosyo at kalakalan
  Pagbawas sa paglaganap ng katiwalian
  Paglaganap ng krimen at kahirapan
  30s
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng mabuting pamunuan?
  walang katiwalian
  may sabwatan
  maayos na pangangasiwa
  may paggalang sa batas
  30s
 • Q13
  Ang isa sa mga nakatalang simbolo ay nangangahulugan sa hangarin ng bansa na maging malaya at may kasarinlan.
  tatlong bituin
  Agila
  araw
  Leon
  30s
 • Q14
  Ang agila ay sumisimbolo sa kasaysayan ng ating bansa na naimpluwensyahan ng bansang _________.
  Amerika
  Espanya
  Hapon
  Tsina
  30s
 • Q15
  Ang salitang batas ay nahati sa tatlong magkakapantay na sangay, Maliban sa,
  hudikatura
  ehekutibo
  sangay panghukuman
  lehislatura
  30s

Teachers give this quiz to your class