placeholder image to represent content

Long Quiz (4th Quarter)

Quiz by Carolyn P. Belar

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8AKD -IVa - 1
AP8AKD -IVb - 2
AP8AKD -IVh - 8
AP8AKD -IVi - 9
AP8AKD -IVi -10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang nagbunsod ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa noong panahon ng kasagsagan ng imperyalismo at kolonyalismo?

  Nasyonalismo

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q2

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI naganap noong Unang Digmaang Pandaigdig?

  Pagtatag  ng Nagkakaisang Bansa.

  Pagbuo ng Triple Alliance at Triple Entente.

  Pagkakaroon ng diwang nasyonalismo ng mga kolonyang bansa.

  Pagpapalakas ng hukbong militar ng bansa.

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q3

  Saang digmaan naganap ang pinakamainit na labanan noong Unang Digmaang Pandaigdig?

  Digmaan sa Hilaga

  Digmaan sa Kanluran

  Digmaan sa Karagatan

  Digmaan sa Silangan

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q4

  Sinasabing sa Kanlurang Europa naganap ang pinakamainit na labanan sa panahon ng Unang Digmaang Pandaigdig. Alin sa sumusunod na pangyayari ang nauugnay dito?

  Paglusob ng Russia sa Germany

  Digmaan ng Germany at Britain

  Labanan ng Austria at Serbia

  Digmaan mula sa hilagang Belgium hanggang sa hangganan ng Switzerland.

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q5

  Ang krisis na naganap sa Bosnia noong 1914 ang naghudyat sa pagsisimula ng Unang Digmaang Pandaigdig. Alin  sa mga sumusunod na pangyayari ang naiuugnay dito?

  Pinatay sina Archduke Franz Ferdinand at ang asawa nito na si Sophie

  Pagsalakay sa Bosnia

  Pagpapahirap sa mga mamamayan ng Bosnia.

  Pangingialam ng Austria-Hungary sa Bosnia.

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q6

  Paano naging dahilan ng Unang Digmaang Pandaigdig ang militarismo?

  Sa pamamagitan nito, nagbati ang mga nagkakaaway na bansa.

  Sa pamamagitan nito, naging malaya ang mga bansa.

  Sa pamamagitan n ito, nagkaroon ng mahuhusay na hukbong sandatahan na nagbibigay proteksiyon sa mga bansa.

  Sa pamamagitan nito, napanatili ang kaayusan sa bawat bansa.

  45s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q7

  Dahil sa mga kasunduang itinalaga sa Versailles, alin sa mga sumusunod ang naidulot nito sa Germany?

  pagpapatawad at pagpapakumbaba

  Pagpapahalaga at pagmamahal sa sariling bansa.

  Takot at pagkamuhi sa iba pang bansa.

  hinanakit at pagkapahiya

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q8

  Ano ang dahilan ng pagkakabuo ng mga Alyansa na naging isa sa mga sanhi ng Unang Digmaang Pandaigdig?

  Pag-iinggitan, paghihinalaan at lihim na pangamba ng mga makapangyarihang bansa.

  Pag-aalsa ng mga bansang mahihina sa mga malalakas na bansa na sumakop sa kanila.

  Pagnanais na higit na maging makapangyarihan sa iba pang mga bansa.

  Pagnanais ng higit na maging makapangyarihan sa iba pang mga bansa.

  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q9

  Ang kasunduan ng mga bansa na nagbigay hudyat sa pagwawakas ng Unang Digmaang Pandaigdig.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD -IVa - 1
 • Q10

  Isang bagong daigdig ang umusbong pagkalipas ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Alin  ang HINDI kabilang sa mga pangyayari pagkatapos ng digmaan?

  Nagkaroon ng daigdig ng labanan ng ideolohiya.

  Naitatag ang United Nations.

  Nagkaroon ng World War III

  Nawala ang Fascism at Nazism.

  30s
  AP8AKD -IVb - 2
 • Q11

  Ang kinikilalang lider ng Nazi.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD -IVb - 2
 • Q12

  Ito ay isang hukbong dagat ng United States sa Hawaii na sinalakay ng Japan noong Disyembre 7, 1941.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD -IVb - 2
 • Q13

  Ang pinuno na nagsulong ng 'Fourteen Points' pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig na naglalaman ng kanyang ideya tungkol sa "Kapayapaang Walang Talunan".

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q14

  Ano ang isa pang tawag sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Paris na nilagdaan noong June 28, 1919 at isang "peace decument" na pormal na nagtapos sa Unang Digmaang Pandaigdig?

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  AP8AKD -IVh - 8
 • Q15

  Sino ang Punong Ministro ng Inglatera noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig  na isa sa bumalangkas ng deklarasyon ng mga NBansang Nagkakaisa?

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  AP8AKD -IVh - 8

Teachers give this quiz to your class