Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Anong bantas ang ginagamit kapag ang salita ay pinaiikli?
  tuldok
  tandang pananong
  300s
 • Q2
  Saan inilalagay ang tuldok kapag pinapaikli ang salita?
  unahan
  hulihan
  300s
 • Q3
  Maaari bang gumamit ng pagdadaglat sa pangalan ng tao at paaralan?
  Opo
  Hindi po
  300s
 • Q4
  Ang tawag sa pagpapaikli ng mga salita at tinatawag na ______________
  dagat
  pagdadaglat
  300s
 • Q5
  Paano natin paikliin ang buwan ng Enero?
  Enero.
  Ener.
  Ene.
  300s
 • Q6
  Paano natin paikliin ang araw ng Linggo?
  Lingg.
  Ling.
  300s
 • Q7
  Paano natin paikliin ang salitang Binibini?
  Users enter free text
  Type an Answer
  300s
 • Q8
  Ito ay aspektong nagpapakita na ang kilos na sinimulan ay tapos na o naganap na
  Aspektong Magaganap
  Aspektong Nagaganap
  Aspektong Naganap
  300s
 • Q9
  Ito ay aspektong nagpapakita na ang kilos ay kasalukuyang nangyayari o palaging nangyayari
  Aspektong Naganap
  Aspektong Nagaganap
  Aspektong Magaganap
  300s
 • Q10
  Ito ay aspektong nagpapakita na mangyayari pa lang ang kilos
  Aspektong Nagaganap
  Aspektong Naganap
  Aspektong Magaganap
  300s
 • Q11
  Ako ay si Katrina Guiterrez, isang batang _______________________ (nagaganap) sa entablado.
  sumayaw
  sumasayaw
  sasayaw
  300s
 • Q12
  Si Ricky naman ay __________________________ (nagaganap) ng isang larawang ilalagay sa teatro.
  gumuhit
  gumuguhit
  guguhit
  300s
 • Q13
  ___________________ (naganap) si Marie.
  Aawit
  Umaawit
  Umawit
  300s
 • Q14
  Ang mga bata ay _________________ (magaganap) sa programa ng paaralan bukas.
  sasali
  sumasali
  sumali
  300s
 • Q15
  Noong isang linggo ay _____________ (naganap) sila ng talento sa isang audition.
  nagpapakita
  magpapakita
  nagpakita
  300s

Teachers give this quiz to your class