placeholder image to represent content

Long Quiz#1 in EPP6 (4Q)

Quiz by Alyssa Astley E. Day-oan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1

  May dalawang uri ng pinagkukunang yaman o resources ang pamilya ito ay ang pantao at di-pantaong pinagkukunang yaman.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q2

  Ang mga pantaong pinagkukunang yaman ng pamilya ay mga bagay na nakikita sa paligid

  Mali

  Tama

  30s
 • Q3

  Ang mga di-pantaong pinagkukunang yaman ay ang mga materyal na bagay na taglay ng tao.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q4

  Ang talino o talas ng pag-iisip ay halimbawa ng pantaong pinagkukunang yaman.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q5

  Ang salapi ay halimbawa ng pantaong pinagkukunang yaman.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q6

  Sa pagbabadyet ng pamilya kailangan ng maayos na pakikitungo sa paggawa.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q7

  Gumawa ng mga talatakdaan para sa mga gawain sa tahanan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q8

  Unahin ang mga luho bago ang pangangailangan.

  Tama

  Mali

  30s
 • Q9

  Tukuyin ang pangmadaliang layunin sa pangmatagalang layunin

  Tama

  Mali

  30s
 • Q10

  Dapat tukuyin ang mga bayarin ng pamilya at gastusin.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q11

  Kailangan ito ng pamilya sa pagkamit ng pangunahing pangangailangan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q12

  Ito ay pinagkaloob satin ng Diyos para gamitin at umunlad ang buhay.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q13

  Ito ay ang oras na maaaring gamitin ng isang indibidwal o ng pamilya para sa kanilang pag-unlad.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q14

  Ito ang mga pinagkukunang yaman ng pamilya na tumutukoy sa lakas, talino at kaalaman, kasanayan at iba pa.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
 • Q15

  Ito ang lakas ng katawan upang makapagtrabaho at makatulong sa pamilya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s

Teachers give this quiz to your class