placeholder image to represent content

LOP 11 UNIT 1 BAI TAP TU VUNG -TRAC NGHIEM

Quiz by Nguyễn Hồ Ngọc Anh Tuấn

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  sự thu hút, sức hút
  attraction
  30s
 • Q2
  tin đồn
  rumour
  30s
 • Q3
  (adj) phổ biến
  common
  30s
 • Q4
  sự thông cảm
  sympathy
  30s
 • Q5
  (v) ảnh hưởng
  influence
  30s
 • Q6
  Niềm vui
  pleasure
  30s
 • Q7
  bắt đầu
  take up
  30s
 • Q8
  Dựa trên
  base on
  30s
 • Q9
  (n) sự phê bình
  criticism
  30s
 • Q10
  sự nhiệt tình
  enthusiasm
  30s
 • Q11
  trái lại
  contrary
  30s
 • Q12
  xem xét
  consider
  30s
 • Q13
  quyết định
  decide
  30s
 • Q14
  chấp nhận
  accept
  30s
 • Q15
  Không thể
  impossible
  30s

Teachers give this quiz to your class