placeholder image to represent content

LUẬT BIỂN QUỐC TẾ

Quiz by Nhi Tran

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Thuật ngữ lãnh hải là sự kết hợp giữa 2 từ nào sau đây?
  Lãnh địa và hải đảo
  Lãnh địa và biển
  Lãnh thổ và biển
  Lãnh thổ và hải đảo
  10s
 • Q2
  Chiều rộng lãnh hải được ấn định bao nhiêu hải lý?
  12
  9
  11
  15
  10s
 • Q3
  Nguyên tắc nào không là nguyên tắc cơ bản của Luật Biển quốc tế?
  Nguyên tắc tự do biển cả
  Nguyên tắc sử dụng biển cả công bằng
  Nguyên tắc bảo vệ môi trường biển
  Nguyên tắc di sản chung của loài người
  10s
 • Q4
  Tài nguyên của vùng là:
  Di sản chung của loài người và động vật
  Di sản riêng của Đông Nam Á
  Di sản chung của loài người
  Tất cả đều đúng
  20s
 • Q5
  Vùng nước quần đảo là:
  Vùng biển nằm bên trong lãnh hải của quần đảo.
  Vùng biển nằm bên trong đường cơ sở của quần đảo.
  Vùng biển nằm bên trong thềm lục địa của quần đảo.
  Tất cả đều đúng
  20s
 • Q6
  Công ước về Luật biển 1982 được ký kết tại:
  Montego Bay
  Nicaragua
  New York
  Mianma
  10s
 • Q7
  Định nghĩa Luật biển quốc tế trước hết là:
  Một ngành luật điều chỉnh trong việc sử dụng và quản lý không gian biển
  Bộ luật điều chỉnh trong việc sử dụng và quản lý không gian biển
  Quy định quyền hạn và nghĩa vụ của các quốc gia
  Điều chỉnh trong việc sử dụng và quản lý không gian biển
  20s
 • Q8
  Chọn câu đúng, Công ước về Luật biển năm 1982:
  Được xây dựng, thảo luận kéo dài trong 8 năm với 11 kì họp
  Được thông qua vào ngày 10/12/1982
  330 điều khoản, 17 phần và 9 phụ lục
  Được ký kết tại Montego Bay bởi 177 quốc gia và thực thể
  30s
 • Q9
  CSPL để xây dựng và thực thi các quy định liên quan đến việc khai thác, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của Vùng là:
  Nguyên tắc di sản chung của loài người & Nguyên tắc tự do biển cả.
  Nguyên tắc đất thống trị biển & Nguyên tắc đất thống trị biển.
  Nguyên tắc di sản chung của loài người.
  Nguyên tắc công bằng & Nguyên tắc đất thống trị biển.
  30s
 • Q10
  Chủ thể nào thực hiện các quyền thuộc chủ quyền đối với thềm lục địa về mặt thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình?
  Quốc gia không có biển .
  Quốc gia là thành viên Công ước Luật biển năm 1982 .
  Quốc gia ven biển.
  Quốc gia quần đảo.
  20s
 • Q11
  Các bộ phận thuộc nội thủy gồm:
  Cảng biển, vịnh thiên nhiên.
  Vịnh thiên nhiên, vịnh lịch sử, vùng nước lịch sử.
  Cảng biển, vịnh thiên nhiên, vịnh lịch sử, vùng nước lịch sử.
  Cảng biển, vịnh thiên nhiên, vịnh lịch sử.
  20s
 • Q12
  Việt nam là nước thứ mấy phê chuẩn công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982:
  Thứ 64
  Thứ 65
  Thứ 62
  Thứ 63
  10s
 • Q13
  Có mấy phương pháp xác định đường cơ sở theo tiêu chuẩn, quy định của Luật biển quốc tế?
  2
  4
  3
  7
  10s
 • Q14
  Có bao nhiêu vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia theo Công ước Luật biển 1982?
  3
  5
  2
  6
  10s
 • Q15
  DOC là viết tắt tiếng Anh cho:
  Tất cả đều sai.
  Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông 2002.
  Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.
  Quyền tài phán trên biển Đông.
  20s

Teachers give this quiz to your class