placeholder image to represent content

M1_UF2_PIAI

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
22 questions
Show answers
 • Q1

  El model d'atenció centrat en la persona: (marca l'opció incorrecta)

  Promou les capacitats personals i la seva potencialitat davant els dèficits que la fan dependent.

  Aplica solucions estàndards o uniformes a necessitats similars.

  Parteix del reconeixement de la singularitat de cada persona.

  Impulsa l'autodeterminació i l'apoderament perquè la persona prengui les decisions i el control sobre la seva pròpia vida.

  30s
 • Q2

  Són suports personals

  La figura de l'assistent personal.

  Les tres opcions són correctes.

  Les cures que oferim a l'atenció domiciliària.

  L'atenció que proporcionem a les persones usuàries en un centre de dia.

  30s
 • Q3

  El pla individual d'atenció integral (PIAI): (marca l'opció incorrecta)

  Persegueix una intervenció eminentment de tipus assistencial.

  És l'instrument clau de la planificació de cada persona.

  S'hi recullen el conjunt d'estratègies destinades a l'atenció integral i personalitzada.

  És un model en format imprès o electrònic.

  30s
 • Q4

  Quin dels elements següents no forma part del pla individual d'atenció integral?

  La història clínica.

  Les necessitats en les diferents àrees d'atenció.

  Els criteris d'avaluació.

  Les activitats previstes per aconseguir els objectius.

  30s
 • Q5

  L'elaboració del PIAI, per a què sigui eficaç

  És un procés relativament rutinari i estandarditzat.

  També és útil la participació de les companyes i els companys més propers del centre.

  Precisarà de la participació, a més dels membres de l'equip interdisciplinari, de la família i de la pròpia persona usuària.

  La porta a terme la coordinació i direcció del centre a partir de la documentació recollida.

  30s

Teachers give this quiz to your class