Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon sa sinaunang pilosopiya ng mga Griyego, ito ay dapat matamo sa pamamagitan ng makabuluhan at malinis na pamumuhay.

  Kaligayahan

  Kalinisan

  Kasaganahan

  Kabutihan

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q2

  Ito ay nagaganap kapag matiyaga nating tiniis ang hindi kanais-nais, kahirapan, at sakit.

  Mental na pagdurusa

  Emosyonal na pagdurusa

  Pisikal na pagdurusa

  Pagdurusa

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q3

  Tumutukoy ito sa paghihiwalay ng kaluluwa at katawan.

  Kaligayahan

  Kalungkutan

  Pagkabalisa

  Kamatayan

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q4

  Ito ay tumutukoy sa kung paano ang ating buhay ay hindi pang-magpagkailanman.

  Kamatayan

  Pansamantala

  Katapusan

  Hangganan

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q5

  Ito ay isang uri ng kabutihan na itinuturing na mabuti hangga’t nagbibigay ito ng ilang uri ng kasiyahan.

  Marangal na kabutihan (noble good)

  Kapaki-pakinabang na kabutihan (useful good)

  Kabutihang panlahat (common good)

  Kalugod-lugod na kabutihan (pleasurable good)

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q6

  Ito ay isang uri ng pagdurusa na kasama ang depresyon, pagkabalisa, takot, kalungkutan, at pighati.

  Pagdurusa

  Pisikal na pagdurusa

  Mental na pagdurusa

  Emosyonal na pagdurusa

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q7

  Ito ang katangian ng kalayaan na may kakayahang pumili at kumilos para sa sarili.

  Pagpapasiya sa sarili

  Pansamantala

  Terminus

  Telos

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q8

  Ito ay isang uri ng kabutihan na itinuturing na mabuti hangga’t nagsisilbing paraan ito sa isang wakas.

  Marangal na kabutihan (noble good)

  Kalugod-lugod na kabutihan (pleasurable good)

  Kabutihang panlahat (common good)

  Kapaki-pakinabang na kabutihan (useful good)

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q9

  Ito ay isang uri ng pagdurusa na tumutukoy sa kahirapan, kagutuman, kapaguran, at sakit.

  Mental na pagdurusa

  Emosyonal na pagdurusa

  Pagdurusa

  Pisikal na pagdurusa

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2
 • Q10

  Ito ay isang uri ng kabutihan na para sa sarili nitong kapakanan.

  Kabutihang panlahat (common good)

  Marangal na kabutihan (noble good)

  Kalugod-lugod na kabutihan (pleasurable good)

  Kapaki-pakinabang na kabutihan (useful good)

  45s
  PPT11/12-IIi-8.2

Teachers give this quiz to your class