placeholder image to represent content

maatschappijleer EU paragraaf 9.3

Quiz by joyce

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Wat is een belangrijk probleem bij het samenwerken van meerdere landen?
  Momenten vinden om te vergaderen
  De vragen: welke actor mag wat bepalen en hoeveel inspraak krijgt een actor
  Een geschikte locatie vinden om te vergaderen voor alle partijen
  Afspraken accepteren die niet altijd voor je eigen land gunstig zijn
  30s
 • Q2
  Hoe voorkomen de landen van de EU dat er te weinig invloed is van de inwoners van de EU-landen? Kies het beste antwoord.
  Je kunt de Europese Commissie brieven of mails sturen.
  Er is een Europees parlement dat de inwoners vertegenwoordigt
  Inwoners van alle landen mogen een referendum houden over het lidmaatschap van de EU.
  De minister-presidenten vertegenwoordigen de mening van hun volk.
  30s
 • Q3
  Wat is de Europese Raad?
  Dit is een andere naam voor het Europese parlement.
  een vereniging van regeringsleiders die onderling afspraken maken over de samenwerking
  De president van Europa en zijn ministers
  een vereniging van vakministers
  30s
 • Q4
  Hoeveel mensen zitten er in het Europese Parlement?
  250
  751
  500
  150
  30s
 • Q5
  Wie of wat is de Hoge Autoriteit? Kies het beste antwoord.
  de verzamelde ministers van de lidstaten
  de baas van Europa
  de regeringsleiders van de lidstaten
  een andere naam voor de Europese Commissie
  30s
 • Q6
  Wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Ministers? Kies het beste antwoord.
  De Europese Raad is een raad van commissarissen van Europa, de ministers vertegenwoordigen elk één beleidsterrein in het Europees bestuur.
  De Europese Raad zetelt in Europa, de Raad van Ministers in de lidstaten.
  Er is geen verschil.
  De Europese raad bestaat uit regeringsleiders, de Raad van ministers uit vakministers van de lidstaten
  30s
 • Q7
  Welke locatie noemen we ook wel de geboorteplaats van de Europese samenwerking?
  Elzas Lotharingen
  Brussel, waar de EU meestal zetelt
  Straatsburg, één van de twee hoofdsteden van Europa
  Parijs, waar het eerste verdrag tussen de landen van de EGKS is gesloten
  30s
 • Q8
  Wanneer werd het verdrag van Parijs getekend?
  2009
  1952
  1945
  1948
  30s
 • Q9
  Wat is 'stemmen bij gekwalificeerde meerderheid'? Kies het beste antwoord.
  Uit elke lidstaat mag slechts een delegatie meestemmen.
  Wat de meerderheid is wordt bepaald door de Europese Raad.
  De meerderheid moet uit bepaalde lidstaten van de EU komen.
  Er worden aanvullende voorwaarden aan de meerderheid van de stemmen gesteld.
  30s
 • Q10
  Hoeveel landen zitten er op dit moment in de Europese Unie?
  23
  27
  28
  30
  30s

Teachers give this quiz to your class