placeholder image to represent content

Machtsdilemma en Mensenrechtendilemma

Quiz by joyce

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Welke waarden horen bij het machtsdilemma?
  bestaanszekerheid & eigen verantwoordelijkheid
  vrijheid & orde
  eenheid & pluriformiteit
  inspraak & daadkracht
  30s
 • Q2
  Wie was de koning van de Nederlanden ten tijde van het Plakkaat van Verlatinghe?
  Karel V
  Willem van Oranje
  Filips II
  Karel de Grote
  30s
 • Q3
  Wat betekent Censuskiesrecht?
  Alleen politici mogen stemmen
  Mannen die voldoende belasting betalen mogen stemmen
  Alleen de adel mag stemmen
  30s
 • Q4
  Wanneer begon de Franse Revolutie?
  1776
  1801
  1568
  1789
  30s
 • Q5
  Wie bedacht de Trias Politica?
  Willem van Oranje
  Quillotin
  Thorbecke
  Montesquieu
  30s
 • Q6
  Welke partij is de voorloper van de PvdA?
  CHU
  NSDAP
  SDAP
  CPN
  30s
 • Q7
  Wat is actief kiesrecht?
  Het recht om in een stembureau plaats te nemen
  Het recht om verkozen te worden
  Het recht om te kiezen
  30s
 • Q8
  Wanneer kregen alle Nederlanders vanaf 18 jaar algemeen kiesrecht?
  1917
  1965
  1919
  1971
  30s
 • Q9
  Welke macht noemen we de tweede macht?
  externe adviseurs
  wetgevende macht
  rechterlijke macht
  uitvoerende macht
  30s
 • Q10
  Wat is een ander woord voor Staten Generaal?
  Regering
  Provinciale Staten
  Eerste Kamer
  Parlement
  30s
 • Q11
  Welke waarden horen bij het mensenrechtendilemma?
  diversiteit en eenheid
  orde en vrijheid
  bestaanszekerheid en eigen verantwoordelijkheid
  inspraak en daadkracht
  30s
 • Q12
  Hoe luidt de centrale vraag van het mensenrechtendilemma?
  Wie heeft de macht?
  Hoe verschillend mag je zijn?
  Wie garandeert bestaanszekerheid?
  Hoe vrij mag je zijn?
  30s
 • Q13
  Wat is codificatie?
  het hanteren van fatsoensregels in de politiek
  het recht om wetten te maken
  het vastleggen van regels in wetten
  Het regelen van de democratie in Nederland
  30s
 • Q14
  Wie is Hugo de Groot?
  De bedenker van de Trias Politica
  De Nederlandse premier ten tijde van de invoering van het algemeen kiesrecht
  De ontwerper van de Nederlandse grondwet
  Een Nederlandse rechtsgeleerde uit de 17e eeuw
  30s
 • Q15
  Wat is het Nederlandse antwoord op het cultuurdilemma?
  De verzorgingsstaat
  Hoge hekken aan de grens
  De pluriforme samenleving
  De Europese Unie
  30s

Teachers give this quiz to your class