placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit #2 - MTB-MLE-3 - 2nd Quarter

Quiz by MA LYRA DILAPDILAP

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga bata ay pinahihintulutan nang makalabas ng bahay ngunit kinakailangan na kasama ang magulang. Ano ang dapat na reaksyon?

  Ako ay lalabas nang may pag-iingat kasama ng aking mga magulang

  Ako ay lalabas kasama ng aking magulang at pupunta sa lahat ng lugar na naisin ko.

  Ako ay lalabas kasama ang mga magulang ko at kamag-anak.

  Ako ay lalabas sa oras ng pinapayagang lumabas

  120s
 • Q2

  Nakuha na ni Ana ang kanyang mga modyuls.  Nagbigay ng panuto ang kanyang mga guro kung ano ang dapat sagutan.  Ano ang dapat na reaksyon?

  Siya ay dapat ng magsimula sa paggawa ng modyuls dahil malapit ng dumating ang kaniyang nanay.

  Siya ay dapat ng magsimula sa paggawa ng modyuls kapag binili na ni nanay ang gusto niya.

  Siya ay dapat ng magsimula sa paggawa ng mga gawain sa modyuls

  Siya ay dapat ng magsimula sa paggawa ng modyuls kapag malapit na ang pasahan

  120s
 • Q3

  Ang mga bata ay mayroong karapatang magkaroon ng pamilyang magbibigay proteksyon sa kanila.  Ang mga magulang ay laging nariyan upang sila ay pangaralan. Ano ang dapat na reaksyon?

  Ako ay susunod sa aking magulang dahil tungkulin ko na maging mabuting

  bata sa kanila.

  Ako ay susunod sa aking magulang kapag ibinili nila ako ng bagong laruan.

  Ako ay susunod sa aking magulang kung kailan ko lamang nanaisin.

  Ako ay susunod sa aking magulang ngunit ako ay magdadabog sa kanilang mga utos

  120s
 • Q4

  Aling lipon ng mga salita ang maaaring gamitin sa pagbibigay ng reaksiyon ?

  Ang totoo..

  Sa katotohanan....

  Sa aking palagay..

  Ang paghuhusga....

  60s
 • Q5

  Nililimitahan na ang pagbibigay ng takdang-aralin sa mga mag-aaral lalo na kapag araw ng Biyernes upang magkaroon ng oras ang mag-aaral na makasama ang kaniyang pamilya. Tama ba o Mali?

  Tama, upang mas maging masaya ang kanilang pamilya

  Tama, upang walang gawaing pampaaralan ang dapat isipin.

  Tama, upang mas maraming oras na makapaglaro

  Tama, upang mas maraming oras sa pagtulog

  120s
 • Q6

  Aling uri ng tayutay ang :

  Ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin.

  simili

  hayperbole

   

  personipikasyon

  metapora

  60s
 • Q7

  Aling uri ng tayutay ang :

  Kami ay naglakad dahil nagkasakit ang kotse namin.

  hayperbole

   

  simili

  metapora

  personipikasyon

  60s
 • Q8

  Aling uri ng tayutay ang :

  Nabiyak ang kanyang dibdib sa sobrang pagdadalamhati

  metapora

  hayperbole

  simili

  personipikasyon

   

  60s
 • Q9

  Abot langit ang pagmamahal ni Mario kay Maria. Ano ang kahulugan o   ipinahahayag ng pangungusap?

  Mahal na mahal ni Mario si Maria

  Umabot sa langit si Mario

  Umabot kay Maria ang langit

  Mahal na mahal ni Mario ang langit

  120s
 • Q10

  Umulan ng pera kina Jose ng dumating ang kaniyang ama. Ano ang kahulugan o   ipinahahayag ng pangungusap?

  nagbuhos ng pera

  namigay ng pera

  walang pera

  maraming pera

  120s

Teachers give this quiz to your class