placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit #4- PPMB -EsP 9-4th Q

Quiz by Cecile C. Cao

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Personal na Misyon sa Buhayay maaring magbago o palitan.

  Tama,sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon sa buhay.

  Tama,  sapagkat araw-araw ay mayroong nababago satao.

  Mali, sapagkat ito na ang iyong saligan sa buhay. Maaaring magkaroon ng problema kung ito ay babaguhin                           pa.

  Mali, sapagkat ito na ang iyongsaligan sa buhay. Maaaring magkaroon ng problema kung ito ay babaguhin                           pa.

  60s
 • Q2

  Bakit mahalaga na magkaroon  ng tamang  direksyon ang isang tao?

                  

     Upang matanaw niya ang hinaharap

               

  Upang magkaroon siya ng kasiyahan

    Upang mayroon siyang gabay

                

  Upang siya ay hindi maligaw

              

  60s
 • Q3

  . Sa paggawa ng Personal naMisyon sa Buhay kinakailangan na gamitan mo ito ng SMART, ano ang kahulugannito?

                

    Specific, Manageable, Attainable, Relevance, Time Bound

              

  Specific, Measurable, Artistic, Relevance, Time Bound

                  

  Specific, Measurable, Attainable Relevance, Time Bound

               

     Specific, Manageable, Artistic, Relevance, Time Bound

  60s
 • Q4

  Ayon kay Sean Covey, sa kanyang aklat na Seven Habits of HighlyEffective People “begin with the end in mind.” Nararapat lang na maymalinaw na tayong larawan ng nais nating mangyari sa ating buhay

  Mali

  Tama

  45s
 • Q5

  Pinahayag ni Dr. Manuel Dy na “Ang pangunahing sangkap para satunay na kaligayahan ng tao ay magkaroon ng misyon”.

  Tama

  Mali

  45s
 • Q6

  Ayon kay Stephen Covey, nagkakaroon ng kapangyarihan ang misyon natin sa buhay kung ito ay: isinulat upang magsilbing inspirasyon, hindi upang ipagyabang sa iba. 

  Mali

  Tama

  30s
 • Q7

  Ang misyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhayat ito ay ang resulta ng kaniyang natapos sap ag-aaral o matagal napanahon na niyang nagagawa na naglinang sa kanyang pagiging ekspertodito.

  Mali

  Tama

  30s
 • Q8

  Kailangan na nagbibigay ka ng takdang oras o panahon

  Measurable

  Attainable

  Specific

  Time Bound

  30s
 • Q9

  Kailangan na ito ay makatotohanan at kayang abutin.

  Specific

  Time Bound

  Attainable

  Measurable

  30s
 • Q10

  Alin sa mgasumusunod na pangungusap ang HINDI tama ang pahayag?

   

  d. Ang misyon ay trabaho na ginagawa ng tao upang siya ay mabuhay atito ay ang resulta ng kaniyang  natapos sa pag-aaral omatagal na panahon na niyang nagagawa na naglinang sa kanyang pagiging eksperto dito.

  a.  Ang personal na misyon sabuhay ng tao ay maaaring mabago o mapalitan sapagkat patuloy na   nagbabago ang tao sa kontekstong mga sitwasyon na nangyayari sa kaniyang buhay.

  b.  Kung ang isang tao ay mayroong personal na misyon sa buhay, mas maliit ang posibilidad na magiging   mapanagutan siya upang maka-pagbahagi sa pagkamit ng kabutihang panlahat.

                 

   c.  All of us are creators of our own destiny. Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng patutunguhan ng ating mahal sa buhay.

  120s

Teachers give this quiz to your class