placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit:

Quiz by Carl Alondra Itum

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ______ ay nagbibigay ng mahahalagang tunog na nagbibigay ng higit nakabuluhan sa bawat eksena

  Musika

  Paksa

  Buod

  Pamagat

  30s
 • Q2

  Ang ______ ay maituturing na pinakapundasyon sa pagsusuri ng isang pelikula. Ito ang nagsasaad ng pinakapaksa, layunin o mensahe ng pelikula.

  Paksa o Tema

  Musika

  Tauhang lapad

  Tauhang Bilog

  30s
 • Q3

  Ito ay uri ng tauhan na hindi nababago ang ugali.

  Tauhang Lapad

  Tauhang Bilog

  Sinematograpiya

  Paksa

  30s
 • Q4

  Panuto: Piliin ang angkop pang-ugnay na ginamit sa pangungusap.

  Nagalit ang guro mangyari napakaingay ng mga mag-aaral

  Mag-aaral

  Guro

  Napakinggan

  Mangyari/ng

  30s
 • Q5

  Hindi siya nakatupad sa usapan sapagkat siya’y may sakit. 

  usapan

  may sakit

  sapagkat

  nakatupad

  30s

Teachers give this quiz to your class