placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit Blg. 1

Quiz by Jazelle Boctot

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ilang taon ang pagitan ng mga pangyayari sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo? 

  10 taon

  21 taon

  13 taon

  7 taon

  60s
 • Q2

  Ano ang natuklasan ni Elias habang sinusunog nito ang mga mahahalagang dokumento sa bahay ni Crisostomo? 

  Ang mga Ybarramendia ang susi sa pagtuklas ng kayamanan. 

  Si Crisostomo ay kapatid ni Elias. 

  Ang mga nuno ni Elias at Crisostomo ay magkamag-anak 

  Ang nuno ni Crisostomo ang nagpahirap sa angkan ni Elias. 

  60s
 • Q3

  Sino ang tunay na ama ni Maria Clara? 

  Padre Salvi

  Padre Damaso 

  Pilosopo Tasyo

  Kapitan Heneral 

  60s
 • Q4

  Ano ang bilin ni Elias kay Basilio bago ito pumanaw? 

  Hanapin si Crisostomo at sumama sa Espanya. 

  Gamitin sa negosyo ang mahuhukay na yaman sa gubat. 

  Hukayin ang kayamanang ibinaon niya sa kagubatan at gamitin iyon sa pag-aaral. 

  Huwag pabayaan ang kanyang kapatid na si Crispin.

  60s
 • Q5

  Ano ang nais ipatayong infrustraktura ni Crisostomo sa bayan ng San Diego? 

  kalsada

  paaralan

  ospital 

  liwasan (parke) 

  60s
 • Q6

  Bakit nakapangalan kay Crisostomo ang isang huwad na rebolusyon sa San Diego? 

  Nakuha ni Lucas ang dokumentong nagpapatunay na si Elias at Crisostomo ang utak ng katipunan. 

  Lumagda siya sa testamento kasama ang mga kalalakihan ng San Diego. 

  Ginaya ang pirma mula sa sulat niya kay Maria Clara at ginamit sa dokumneto na siya ang utak ng himagsikan. 

  60s
 • Q7

  Ilang onsa ang sinasabing ninakaw ni Crispin sa kumbento? 

  2 onsa 

  4 na onsa 

  8 onsa 

  5 onsa 

  60s
 • Q8

  Ano ang ibinigay ni Maria Clara sa ketongin matapos niyang makita ito sa prusisyon? 

  singsing 

  hikaw 

  pulseras

  relikwaryo

  60s
 • Q9

  Sila ang magkapatid sa sabungan na nakumbinsi ni Lucas na sumapi sa rebelyon. 

  Andong at Pedro 

  Basilio at Crispin 

  Tarsilo at Bruno

  Sinong at Andres

  60s
 • Q10

  Ano paglapastangan ang gjnawa sa ama ni Crisostomo? 

  Ipinakain sa mababangis na hayop sa kagubatan. 

  Ipinahukay ang bangkay at sinunog. 

  Itinapon ang bangkay sa ilog.

  Ipinalunod sa dagat

  60s
 • Q11

  Siya ang puntahan ni Crisostomo para sa mabubuting payo. 

  Don Felipo

  Kapitan Tiago 

  Kapitan Heneral

  Pilosopo Tasyo

  60s
 • Q12

  Ano ang kondisyon ni Maria Clara kay Padre Damaso para ipagpatuloy nito ang buhay? 

  maging guro

  mapakasal kay Lineras

  mangibang bansa 

  magmongha 

  60s
 • Q13

  Ang Noli Me Tangere ay nangangahulugang ________________________________________?

  Huwag mo akong salingin 

  Huwag mo akong pahirapan

  Kinamunuhian kita

  Ang rebelyon

  60s
 • Q14

  Kanino nalaman ni Maria Clara ang tunay niyang pagkatao? 

  Padre Salvi

  Kaibigan 

  Donya Victorina

  Tiya Isabel

  60s
 • Q15

  Ano ang naging bisyo ni Kapitan Tiago matapos niyang malaman ang totoo kaugnay sa kanyang asawang si Donya Pia Alba? 

  pagsusugal

  pagsasabong

  paggamit ng opyo

  pag-inom ng alak 

  60s

Teachers give this quiz to your class