Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ang pasasalamat ay isang gawi ng taong mapagpasalamat. Ano ang ibig sabihin nito?

  Ang pasasalamat ay palaging sinasabi upang maging kaayaaya sa paningin ng iba

  Ang pasasalamat ay ginagawa ng mga taong nakatanggap ng tulong mula sa iba

  Ang pasasalamat ay nagdudulot ng mabuting kalooban hanggang sa maging birtud

  Ang pasasalamat ay kilos na kailangang patuloy na pagsasagawa upang makasanayan hanggang sa maging birtud

  60s
 • Q2

  Ang dalawang positibong pakiramdam na ibinibigay ng taong nagpapasalamat sa taong gumawa sa kanya ng kabutihan ay

  masigla at magiliw na pakiramdam

  malambing at Magiliw na pakiramdam

  pagmamahal at masiglang pakiramdam

  masayahin at panatag na pakiramdam

  60s
 • Q3

  Isa sa pinagmulan ng salitang ingles na “Gratitude” ay ang salitang latin na “gratus” na ang ibig sabihin ay _________ .

  biyaya o kabutihan

  pagtatanging damdamin

  libre o walang bayad

  nakalulugod

  60s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng ikatlong antas ng pasasalamat?

  Lahat ng nabanggit

  pasasalamat

  pagbabayad sa kabutihang ginawa sa abot ng makakaya

  pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa

  60s
 • Q5

  Isa sa paraan ng pagpapakita ng Pasasalamat ay ang pagkakaroon ng ritwal ng pasasalamat. Sino ang una nating inaalaala na dapat pasalamatan?

  ang pamilya at kamag-anak

  ang Diyos

  ang mga kaibigan at kaklase

  mga kakilala

  60s
 • Q6

  Ayon sa kanya, may tatlong uri ng antas ang pasasalamat

  Fr. Albert E. Alejo,

  Aristotle

  Santo Tomas De Aquino

  Susan Jeffers

  60s
 • Q7

  Ayon sakanya ang pasasalamat ay lumalabnaw at magwawakas sa oras na makabayad sa anomang “utang” na materyal ang tao

  Susan Jeffers

  Aristotle

  Fr. Albert E. Alejo,

  Santo Tomas de Aquino

  60s
 • Q8

  Ayon sakanya, "simulan ang kasanayan sa pagsasabi ng pasasalamat kahit sampung beses sa bawat araw."

  Fr. Albert E. Alejo

  Susan Jeffers

  Aristotle

  Santo Tomas de Aquino

  60s
 • Q9

  Isa sa pinagmulan ng salitang ingles na “Gratitude” ay ang salitang latin na “gratis” na ang ibig sabihin ay

  kabutihan

  pagtanaw ng utang-na-loob

  nakalulugod

  libre o walang bayad

  60s
 • Q10

  Isa sa pinagmulan ng salitang ingles na “Gratitude” ay ang salitang latin na “gratia” na ang ibig sabihin ay

  libre o walang bayad

  nakalulugod

  pagtanaw ng utang-na-loob

  kabutihan

  60s

Teachers give this quiz to your class