placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit sa Araling Panlipunan 1st Qtr Module 1 Konsepto ng Bansa

Quiz by Ronald Camacho

Grade 4
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ilang elemento mayroon ang isang bansa?

  2

  1

  4

  3

  30s
 • Q2

  Anong elemento ng bansa ang gumagawa ng mga adhikain nito at nagbibigay serbisyo sa mamamayan?

  Pamahalaan

  Mamamayan

  Hukuman

  Soberanya

  30s
 • Q3

  Ano ang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas?

  Pilipino

  Ingles

  Tagalog

  Filipino

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod na elemento ang itinuturing na pangunahing yaman ng isang bansa?

  soberanya

  organisasyon

  pamahalaan 

  mamamayan       

  30s
 • Q5

  1.     Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasali sa mga elemento ng bansa? 

  Mamamayan

  Teritoryo

  Batas

  Pamahalaan    

  30s
 • Q6

  Sa mga sumusunod, alin ang pinakamataas nakapangyarihan ng bansa upang pamunuan ang mga mamamayan?

  Mamamayan

  Saligang Batas           

  Soberanya  

  Pamahalaan

  30s
 • Q7

  Sa iyong palagay, maituturing ba nabansa ang Pilipinas? Bakit?

  Oo, dahil ang Pilipinas ay may mamamayan, pamahalaan, teritoryo at soberanya.

  Oo, dahil ang Pilipinas ay may kalayaan.      

  Oo, dahil ang Pilipinas ay maypamahalaan na pinamumunuan ng mamamayan.   

  Oo, dahil ang Pilipinas ay may sariling teritoryo.

  45s
 • Q8

  Ano ang isang lugar na may naninirahang grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan?

  Tao

  Pamahalaan

  Bansa

  Soberanya

  45s
 • Q9

  Anong ang dalawang uri ng soberanya?

  Panloob at Panghimpapawid

  Panloob at Panglupa

  Panloob at Pandagat

  Panloob at Panlabas

  30s
 • Q10

  Ano ang kapangyarihang pangalagaan ang sariling kalayaan na maipatupad ang mga batas sa loob ng sariling teritoryo?

  Soberanyang pandagat

  Soberanyang panloob

  Soberanyang panghimpapawid

  Soberanyang panlabas

  30s

Teachers give this quiz to your class