placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit sa Araling Panlipunan 9 Naipakikita ang ugnayan ng personal na kagustuhan at pangangailangan

Quiz by Quizalize Premium (Philippines)

Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 9
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP9MKE-Id-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Sa ilalim ng command economy, ang mga pagpapasya kung anong produkto at serbisyo ang dapat na likhain ay nakakasalalay sa kamay ng
  pamilihan
  konsyumer
  pamahalaan
  prodyuser
  30s
  AP9MKE-Id-8
 • Q2
  Aahil limitado ang mga pinagkukunang-yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng taong kakapusan o scarcity ay maaaring umiral sa mga pinagkukunang- yaman tulad ng yamang likas, yamang tao at yamang kapital. Bakit nagkakaroon ng kakapusan sa mga ito?
  dahil sa mga bagyo at iba pang uri ng kalamidad na pumipinsala sa mga pinagkukunang-yaman
  dahil likas na malawakan ang paggamit ng mga tao sa pinagkukunang- yaman ng bansa
  dahil limitado ang mga pinagkukunang-yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao
  dahil sa mga negosyanteng nagsasamantala at nagtatago ng mga produktong ibinebenta sa pamilihan
  30s
  AP9MKE-Id-8
 • Q3
  Ayon kay Maslow, habang nagpapatuloy na napupunan ng tao ang kanayang batayang pangangailangan, siya ay naghahanap ng mas mataas na pangangailangan (higher needs) ayon sa pagkakasunod sunod sa isang hirarkiya.
  Teorya ng Kagustuhan
  Teorya ng Pananaliksik
  Hindi ko alam
  Teorya ng Pangangailangan
  30s
  AP9MKE-Id-8
 • Q4
  ang pinakamataas na antas sa hirarkiya
  Actualization
  Belonging Needs
  Hindi ko alam
  Needs
  30s
  AP9MKE-Id-8
 • Q5
  isang Amerikanong psychologist, ayon sa kanya, may mga pangangailangan ang tao na natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng mga karanasan
  David McClelland
  David McClell
  David McClellanz
  David McClellan
  30s
  AP9MKE-Id-8

Teachers give this quiz to your class