placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit sa Elemento ng Tula

Quiz by AZI SKY Official

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. Tumutukoy sa akda na pagpapahayag ng napakaraming kaisipan sa kaunting salita lamang.
  C. Sawikain
  A. Tula
  B. Kasabihan
  D. Bugtong
  30s
 • Q2
  2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga elemento ng tula?
  D. Diksyon
  A. Tayutay
  C. Ayos ng Pangungusap
  B. Sukat
  30s
 • Q3
  3. Elemento ng tula na tumutukoy sa bilang ng mga pantig sa bawat taludtod.
  C. Saknong
  D. Tayutay
  B. Tugma
  A. Sukat
  30s
 • Q4
  4. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng kahalagahan ng tula?
  A. Pinapalawak ang kamalayan ng indibidwal tungo sa isang mas malalim na pagtingin o pananaw sa isang bagay.
  B. Pinapaganda at pinapalinaw nito ang bawat pahayag upang maging mas mabisa sa mga mambabasa.
  D. Pinapasarap nito ang emosyon upang maging madadamin ang dating sa mga mambabasa.
  C. Pinapaaliw nito ang mga mambabasa sa pamamagitan nakakatawa at matatalinghanggang salita.
  30s
 • Q5
  5. Paano nakatutulong ang mga elementong ito sa pagbubuo ng pangangusap o pagsusulat ng tula?
  A. Sa pamamagitan ng mga elementong tinalakay ay magiging mas katawa-tawa ang mga pangungusap pati na rin ang ginawang tula.
  D. Sa pamamagitan ng mga elementong tinalakay mas nagiging kadala-dala ang bawat eksena.
  B. Sa pamamagitan ng mga elementong tinalakay nagiging mabisa ang pakikipag-ugnayan ng makata sa mga mambasa sa loob ng tula.
  C. Sa pamamagitan ng mga elementong tinalakay nagiging mas maganda ang epekto nito sa mga mambabasa.
  30s
 • Q6
  6. Suriin ang bahagi ng tulang, “Buhay Dubai” ni Engineer Mikay. Ano ang elementong makikita sa bahagi ng tula? Higit isang taon na rin ang nakalipas Nang lisanin ang bansang Pilipinas Upang subukan ang buhay Sa lugar na kung tawagin ay Dubai.
  C. Saknong
  B. Sukat
  A. Tugma
  D. Tayutay
  30s
 • Q7
  7. Ano ang pagkakaiba ng saknong at taludtod?
  C. Ang saknong at taludtod ay parehong tumutukoy sa linya.
  D. Ang saknong at taludtod ay parehong tumutukoy sa talata.
  A. Ang saknong ay tumutukoy sa linya at ang taludtod naman ay tumutukoy sa talata.
  B. Ang saknong ay tumutukoy sa talata at ang taludtod naman ay tumutukoy sa linya.
  30s
 • Q8
  8. Suriin ang bahagi ng tulang, “Bukang-Liwayway na Hinihintay” ni RL Canoy. Ano ang mga elementong makikita sa bahagi ng tula? Umiibig akong matapat ang puso, sa iyo, O Sintang pithaya ng mundo. Dilag na bulaklak sa harding masamyo, sinuyo’t pinita ng laksang paru-paro.
  B. Sukat, tugma at taludtod
  D. Tayutay, taludtod at tugma
  A. Sukat, alindog at tugma
  C. Tayutay, taludtod at sukat
  30s
 • Q9
  9. Alin sa mga sumusunod ang dahilan kung bakit gumagawa ang tao ng mga akda tulad ng tula?
  C. Dahil nais niyang ibahagi ang kaniyang kaisipan at saloobin sa mga bagay-bagay.
  D. Dahil ibig niyang paunlarin ang sarili at ang kaniyang talento sa pamamagitan ng pagsulat ng mga akda.
  B. Dahil gusto niyang sumikat at purihin ng mga tao sa buong mundo.
  A. Dahil wala siyang magawa sa buhay.
  30s
 • Q10
  10. Sa pagsulat ng tula, ano ang unang gagawin?
  C. Pagrerebisa
  A.Pag-iisip ng paksa.
  B. Pagsulat ng burador o draft
  D. Paghahanay ng daloy o takbo ng tula.
  30s

Teachers give this quiz to your class