Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Anong paksa ang tinalakay sa araw na ito?

  Mga Inhibisyong Amerikano

  Mga Inhibisyong Koreano

  Mga Inhibisyong Tsino

  Mga Inhibisyong Pinoy

  30s
 • Q2

  Alin sa mga pag-uugaling ito ang negatibo?

  Malapit na ugnayan sa pamilya

  Bayanihan

  Pagmamalasakit

  Bahala Na 

  30s
 • Q3

  Ang pagkakaroon ng pagmamalasakit sa pamilya ay

  May masamang epekto lamang

  May maganda at masamang epekto

  May magandang epekto lamang

  Wala sa nabanggit

  30s
 • Q4

  Ang Bahala Na attitude ay

  May mabuting napapamahalaan lamang

  Wala sa nabanggit

  May masamang napapamahalaan lamang

  May masama at mabuting napapamahalaan

  30s
 • Q5

  Ang bawat pagpapahalagang Pilipino ay may positibo at negatibong palatandaan. Ang pahayag ay

  Mali

  Tama

  Depende

  30s
 • Q6

  Tumutugon at may pananagutang pag-asa. Anong pananaw ng Bahala Na ang nabanggit?

  Mabuting napamahalaan

  Masamang napamahalaan

  30s
 • Q7

  Paniniwala sa kapangyarihan ng kapalaran. Anong pananaw ito ng Bahala Na?

  Masamang napamahalaan

  Mabuting napamahalaan

  30s
 • Q8

  Pananampalataya sa Diyos.

  Masamang napamahalaan

  Mabuting napamahalaan

  30s
 • Q9

  Kahandaang makipagsapalaran.

  Masamang napamahalaan

  Mabuting napamahalaan

  30s
 • Q10

  "Bahala na kami kapag naroon na kami."

  Masamang napamahalaan

  Mabuting napamahalaan

  30s

Teachers give this quiz to your class