placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit sa Filipino 10 Nakikibahagi sa round table discussion

Quiz by Quizalize Premium (Philippines)

Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 10
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

F10PS-If-g-68

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga taglay na kapangyarihan ng estado ang nagbibigay ng mga restriksiyon sa pagtataguyod at pangangalaga sa kalusugan, kaligtasan, moralidad, pangkalahatang kapakanan, convenience, at pampublikong interes?
  Kapangyarihang Magbuwis
  Walang tamang sagot
  Kapangyarihang mamahala ng ari-ariang sakop ng teritoryo
  Kapangyarihang Pampulisiya
  30s
  F10PS-If-g-68
 • Q2
  Aling programa ang hindi kabilang sa mga ipinatupad ni Carlos P. Garcia?
  Republic Cultural Awards
  Austerity Program
  Bohlen-Serrano Agreement
  Rehabilitation Act
  30s
  F10PS-If-g-68
 • Q3
  Siya ang tinawag na “Idolo ng Masa."
  Carlos P. Garcia
  Elpidio Quirino
  Ferdinand Marcos
  Ramon Magsaysay
  30s
  F10PS-If-g-68
 • Q4
  Aling halimbawa ni Ramon Magsaysay ang nagpakita ng pagpapahalaga niya sa kulturang Pilipino?
  Pag-awit ng Lupang Hinirang nang buong puso
  Pagbili ng produktong Pilipino
  Pagsusuot ng Barong Tagalog`
  Paggamit ng Wikang Filipino sa kanyang mga mensahe
  30s
  F10PS-If-g-68
 • Q5
  Aling prayoridad ng pamahalaan ni Carlos P. Garcia ang ipinakikita ng mga programang ipinatupad nito: *Filipino First Policy *Austerity Program * Republic Heritage Cultural Awards
  Pagpapa-unlad ng kapayapaan at kaayusan ng bansa
  Pagbibigay kasiyahan sa ilang sektor ng bansa tulad ng “senior citizens” at “person with disabilities”
  Pagpapasigla ng partisipasyon ng mamamayan sa gawain ng pamahalaan
  Pagpapabuti ng ekonomiya at kultura ng bansa
  30s
  F10PS-If-g-68

Teachers give this quiz to your class