placeholder image to represent content

Maikling Pagsusulit sa Filipino 3 Nakasusulat nang may wastong baybay, bantas at mekaniks ng pagsulat

Quiz by Quizalize Premium (Philippines)

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Anyo ng pagsulat na nagbibigay-linaw sa mga pangyayari, sanhi at bunga, at pagbibigay ng mga halimbawa.
  Paglalahad
  Paglalarawan
  Pagsasalaysay
  Pangangatwiran
  30s
  F3TA-0a-j-4
 • Q2
  Ito ay artikulasyon ng mga ideya, konsepto,panininiwala at nararamdaman sa paraang nakalimbag.
  Pagbasa
  Pakikinig
  Pagsulat
  Pagsasalita
  30s
  F3TA-0a-j-4
 • Q3
  Anyo ng pagsulat na nakapukos sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
  Pangangatwiran
  Paglalahad
  Pagsasalaysay
  Paglalarawan
  30s
  F3TA-0a-j-4
 • Q4
  Ano ng pagsulat na nagpapahayag ng katwiran o opinyon.
  Pagsasalaysay
  Paglalahad
  Pangangatwiran
  Paglalarawan
  30s
  F3TA-0a-j-4
 • Q5
  Ito ay isang masuring pagsisiyasat ng mga datos
  Talumpati
  Pananaliksik
  Journal
  Komunikasyon
  30s
  F3TA-0a-j-4

Teachers give this quiz to your class