placeholder image to represent content

MAIKLING PAGSUSULIT-2ND Q M1

Quiz by Alma Rogante

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6P- IIa-c–30

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagtupad ng pangako?

  Kahit umuulan ay sinikap ni Alfonso na makipagkita sa kaibigan sa eksaktong oras ng usapan.

  Nahuli si Ana sa oras ng usapan.

  Hindi dumating si Jessa sa tinanggap na paanyaya.

  Nagsasabi si Carla na hindi siya makakarating sa usapan.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q2

  Bakit mahalaga na makatupad ka sa iyong pangako?

  Upang hindi makakasira sa iyong marka.

  Upang hindi ka mawalan ng mga kaibigan.

  Dahil ito’y isang pag-uutos.

  Upang hindi makakaapekto at makakaabala sa taong iyong kausap.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q3

  Ano ang pinagtitibay ng “Palabra de honor “?

  pagbabago ng pasya

  pagtupad sa pangako

  pagsunod sa utos

  pagmamalaki sa magagawa

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q4

  Paano tinutupad ang isang pangako ?

  May hinihintay na kapalit na kabayaran sa kausap.

  Walang interes at pagpapakasakit

  May pagkukulang at pag-aalinlangan.

  May pagpapahalaga at pagtitiis.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q5

  Sino ang makikinabang kapag ikaw ay marunong tumupad sa isang usapan?

  ang iyong kapwa

  walang makikinabang

  ikaw at ang iyong kapwa

  sarili mo lang

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q6

  Ano ang ibig sabihin ng “walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang”?

  Ang bawat tao dito sa mundo, ay nangangailangan ng makakasama at makakatuwang habang nabubuhay.

  Ang tao habang nabubuhay ay makakaya mag-isa kahit walang kaibigan o makakasama.

  Lahat ng nabanggit ay pwede maliban na lang sa tao na ayaw makisama at makipakapwa tao.

  Ito ay isang kasabihan na kaya mong makapag-iisa.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q7

  Ano ang masasabi mo sa isang taong tumutupad sa pinagkasunduang oras?

  may pagpapahalaga sa pangako

  walang pakialam

  pabaya

  matulungin

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q8

  Nalilinang ng tao ang kaniyang __________ sa pamamagitan ng kaniyang pakikiisa at pakikibahagi sa mga samahan.

  kusa at pananagutan

  sipag at tiyaga

  talino at kakayahan

  tungkulin at karapatan

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q9

  Nakita mo na may inaabot sa kaibigan mo ang isang mag-aaral sa ibang section. Kilala mo ito'y naninigarilyo. Alam mo na may patakaran ang paaralan ang mahuling naninigarilyo ay may kaparusahan. Nang araw ding iyon ay may nakapagsabi sa guro n’yo tungkol dito. Kaya't nagkaroon ng kapkapan. Ano ang nararapat mong gawin?

  Gayahin ang kaibigan na manghikayat na manigarilyo.

  Magmamaang-maangan na wala kang nakita.

  Sabihin sa guro ang nasaksihan upang makatulong sa imbestigasyon at hindi na madamay pa ang iba.

  Huwag nang sabihin sa guro upang di madadamay ang iyong kaibigan.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q10

  Si Harris ay isang batang masipag mag-aral.Naging ugali niyang magbasa at mag-aral. Isang araw, nabalitaan niya na nagkakalat ng maling balita ang kaniyang kaibigan. Ipinamamalita daw nito na kaya matataas ang kaniyang marka ay dahil nangongopya lamang daw siya sa matalinong niyang katabi. Ano sa palagay mo ang nararapat na gawin ni Harris tungkol sa balitang ito?

  Kalmahin muna ang sarili, kausapin ang kaibigan nang maayos tungkol sa nababalitaan ito saka magkaroon ng nararapat na desisyon.

  Awayin ang kaibigan dahil sa pagkakalat nito ng maling balita.

  Huwag pansinin ang balita, subalit labis na magdadamdam sa kaibigan

  Isumbong agad sa magulang ang nabalitaan kahit hindi pa naman napapatunayan.

  60s
  EsP6P- IIa-c–30

Teachers give this quiz to your class