placeholder image to represent content

Management educational Grupa 16 M C 18 ianuarie

Quiz by Cebanu Lilia

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1.Identificați autorul ce definește managementul ca o disciplină distinctivă și determinată care conduce la rezolvarea unor obiective prestabilite, utilizînd în modul cel mai eficient potențialul uman și material:
  c) Sorin Cristea
  b). Peter Druker
  a). Karl Heyel
  300s
 • Q2
  2.Metodele de influenţă organizatorică se bazează pe/în:
  a). identificarea potenţialelor şi valorificarea posibilităţilor instituţiei, urmăreşte maximizarea rezultatelor acesteia, conducerii revenindu –i misiunea de a face instituţia cât mai rentabilă.
  b). exercitarea în bune condiţii a atributelor ce revin funcţiei de management depinde de calitatea comunicării.
  c). autoritatea managerului, pe împuternicirile lui, pe disciplina şi răspunderea administrativă.
  300s
 • Q3
  3..Principiul managementului educaţional democratic este definit de autorul:
  c). Druker Peter
  b). Bontaș Ioan
  a). Taylor Frederic
  300s
 • Q4
  4.Rolul de leader corespunde categoriei de roluri:
  c). decizionale
  b). interpersonale
  a). informaționale
  300s
 • Q5
  5.Stilul democrat are ca termen cheie:
  b). supunerea
  a). relațiile interpersonale
  c).structura prestabilită
  300s
 • Q6
  6.Eficiența reprezintă:
  b). un raport între efectele obţinute şi efortul depus pentru obţinerea acestor efecte.
  a). știința și arta de a conduce
  c). un mod specific de activitate în condiţiile în care îşi propune să-i facă pe oameni capabili să desfăşoare activitatea în comun.
  300s
 • Q7
  7.Alegeți varianta poziției ce indică necesitatea unui manager de tip moderat , care manifestă o atitudine echilibrată față de obținerea unor performanțe adecvate conform Grilei manageriale (R. Blake și J. Mouton 1964).
  a). 1.1.
  b).5.5.
  c). 1.9.
  300s
 • Q8
  8. Funcția de avaluare constă în:
  b)b). ansamblul proceselor de activitate prin intermediul cărora se determină principalele obiective ale instituţiei precum şi resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor.
  c).c). ansamblul proceselor de activitate prin care se armonizează deciziile şi acţiunile resurselor umane ale instituţiei şi ale subsistemelor sale.
  a). ansamblul proceselor prin care performanţele instituției, sunt măsurate şi comparate cu obiectivele instituției şi standardele de competență managerială și a cadrelor didactice, în vederea eliminării deficienţelor constatate şi integrării abaterilor pozitive.
  300s
 • Q9
  9.Managementul ca disciplină:
  c). un ansamblu de funcții corelate între ele.
  b). este un domeniu al științei cu principii, concepte și teorii proprii.
  a). este un mijloc de a face carieră;
  300s
 • Q10
  10.Indicați autorul parametrilor de interacțiune între manageri și subalterni:
  a). Covey S.
  b). McGregor
  c). Juravliov F.
  300s

Teachers give this quiz to your class