Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Dito muna maaaring itusok ni Jen ang karayom habang hindi pa niya ito ginagamit.

  didal 

  medida

  sewing box

  pin cushion

  45s
  EPP4HE-0b-3
 • Q2

  Gustong alisin ni Nena ang kalawang sa kaniyang mga karayom at aspile. Ano ang dapat niyang gamitin?

      emery bag

  medida

  didal

  pin cushion

  45s
  EPP4HE-0b-3
 • Q3

  Nagkalat ang mga damit na malilinis sa kwarto ni Lita. Ano ang dapat niyang gawin sa mga ito?

  Ihagis sa sahig ang mga malinis na damit at hayaan lang ang mga itong nakakalat.

  Tiklupin lamang ang sariling damit.

  Tiklupin nang maayos ang mga damit – pambahay at isalansan sa cabinet ayon sa kulay at gamit.

  Hayaan at ilagay sa kwarto ni Nanay at hayaan siyang magtiklop ng mga damit.

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q4

  Sinukat mo ang bestida ng iyong ate. Pag-ikot mo, sumabit ito at napunit. Ano ang dapat mong gawin?

  Tahiin ang napunit na bestida at sabihin sa ate ang totoong nangyari.

  Tupiin ng maayos at itago sa cabinet ang punit na bestida.

  Ilagay sa maruming damit para hindi mahalata na may punit ito.

  Itago ito sa cabinet na punit.

  60s
 • Q5

  Maglalaba si Rose ng kanyang mga damit. Marami ng punit sa kanyang lalabhan. Ano ang dapat niyang gawin?

  Labhan ang mga damit kahit ito punit.

  Ibabad ng tatlong araw ang mga damit na punit para ito ay tumibay

  Itapon na ang mga damit na may punit.

  Tahiin muna pansamantala ang mga napunit na damit at labhan.

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q6

  Bakit kailangang panatilihin ang kalinisan ng kasuotan?

  Upang mapanatili ang kagandahan at kapakinabangan ng damit sa loob ng mahabang panahon

  Upang maging sikat sa mga kaibigan

  Upang pagtawanan ang mga may maruruming kasuotan

  Upang matutong bumili pa ng maraming magandang kasuotan

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q7

  Ano ang dapat tandaan sa pagpapanatili ng kalinisan ng kasuotan?

  Magsuot palagi ng apron para hindi madumihan ang damit na suot.

  Ipahid sa mga dingding ang dumi ng kamay.

  Gawing pamunas ang damit kapag madumi ang bibig at kamay

  Iwasan ang pagpapahid ng kamay at bibig sa damit, gumamit ng panyo o towel.

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q8

  Bakit kailangang komportable ang damit na panlaro?

  Upang hindi makatakbo ng mabilis

  Upang makakilos o makagalaw ng maayos at mabilis.

  Upang madaling madumihan at mapunit

  Upang maging sikat sa mga kalaro.

  60s
  EPP4HE-0b-3
 • Q9

  Tanggalin kaagad ang mantsa o dumi ng damit. Huwag patagalin sa lalagyan ng maruming damit.

  Tama 

  Mali

  30s
  EPP4HE-0b-3
 • Q10

       Ang paraan ng paglalaba ng mga damit ay nararapat gawin para sa kagandahan, kaayusan at kalinisan ng mga ito.

  Tama 

  Mali 

  30s
  EPP4HE-0b-3

Teachers give this quiz to your class